Nær folk i hele Norge!

Gjøvik

Ledelse

Aktuelt i Gjøvik

21.november 2019
Budsjett og økonomiplan 2020-2023 fra samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Venstre, KrF og FrP.

Budsjett og økonomiplan 2020-2023 fra samarbeidspartiene Senterpartiet, Høyre, Venstre, KrF og FrP.

En økonomiplan for en kommune i utvikling, for det forebyggende og lærende arbeidet for barn og unge og en trygg og sikker alderdom.
Dette dokumentet vil beskrive endringene og tilleggene til det fremlagte forslag til styringsdokument fra rådmannen.

Kontakt