Meny
Årsmøte

Årsmøte

Østre Toten Senterparti skal ha årsmøte på Hoff gjestgiveri mandag 22. januar kl 18.00
Saker til årsmøte bes sendes styret innen 15. januar.

Påmelding til Eva Raddum innen 15. januar på: 47894357 eller på [email protected]
Mvh
Styret Østre Toten Senterparti 

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Innlandet fylkeskommune ved Utvalg for utdanning vedtok nylig tilbudsstrukturen for kommende skoleår på våre 23 videregående skoler. I utvalgets vedtak heter det blant annet at «tilbudsstrukturen skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen av elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes behov og næringslivets behov for arbeidskraft». Tilbudsstrukturen må altså innrettes mot arbeidslivets behov, gitt søkernes preferanser, skriver Mari Gjestvang.

Årsmøte

Årsmøte

Østre Toten Senterparti skal ha årsmøte på Hoff gjestgiveri torsdag 7. november kl. 19.00.
Saker som skal behandlast må vera styret i hende innan 31. oktober.