Meny

Møter i Oslo Sentrum Vest Senterparti

Sist endret: 16.11.2020

Her finner du til enhver tid planlagte arrangement og medlemsmøter i vårt lokallag.

Har du spørsmål om arrangementene, send en epost til lokallagsleder på [email protected]

Alle møtene er i utgangspunktet på partikontoret. På grunn av den pågående pandmien kan det noen ganger bli nødvendig  å avholde møtene digitalt. Hvis et møte blir arrangert digitalt, så vil det gå ut beskjed, og link til digitale møter vil bli lagt ut her.

Høsten 2020 legger vi opp til studiering om partiprogrammet. Arbeidet med partiprogrammet vil foregå over 4 møter, hvor vi tar for oss kapittel for kapittel fordelt på møtene.

Trykk her for programutkastet

Møte om partiprogrammet - del 1

​​​​​​​19. oktober kl 17:00 - 20:00
Sted: Partikontoret (Akersgata 51)

Møte om partiprogrammet - del 2

​​​​​​​26. oktober kl 17:00 - 20:00
Sted: Partikontoret (Akersgata 51)

Møte om partiprogrammet - del 3

02. November kl 17:00 - 20:00
Sted: Digitalt (Teams)

Møte om partiprogrammet - del 4

09. November kl 17:00 - 20:00
Sted: Digitalt (Teams)

Avsluttende møte om partiprogrammet - del 5

16. November kl 17:00 - 20:00
Sted: Sted: Digitalt (Teams)
På dette møtet skal vi gjennom kapitlene:
- Utdanning og forskning: En skole bygget på tillit og kunnskap
- Helse og omsorg: Forebygging framfor reparasjon
Barn, familie og mangfold: Ulike liv - like muliugheter
Kultur, idrett og media: Frivilligheten er “limet” i lokalsamfunnet

 

Trykk her for programutkastet

​​​​​​​Januar 2021 - Lokallagsårsmøte

Dato kommer
Sted: Mest sannsynlig digitalt, kan endre seg med smittesituasjonen

Denne artikkelen ble først publisert 05.10.2020