Meny
Annette Lindahl Raakil

Fylkestingsliste 2023

Nominasjonskomiteen i Østfold Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingsliste for fylkestingsvalget i 2023. 

Nominasjonskomiteen, ledet av Kjerstin Wøyen Funderud, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Østfold blir det viktig å bygge lag, ta hele Østfold i bruk og å se mulighetene på tvers i hele fylket. Senterpartiets arbeidslag bærer preg av å kjenne Østfold godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Moss 22. oktober.

Som Senterpartiets fylkesordførerkandidat har komiteen nominert Annette Lindahl Raakil (30) fra Borge i Fredrikstad. Annette har bred politisk erfaring fra både Fredrikstad, Moss og Viken. I inneværende periode har hun både vært gruppeleder for Sp i Moss og leder i plankomiteen i Viken, før hun i fjor høst ble fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken. Før hun ble politiker på heltid, jobbet hun i planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet. Annette har et bredt engasjement, og med mange år bak seg i organisasjonslivet står frivilligheten høyt i kurs. Ellers trekker hun fram folkehelsearbeidet som viktig, og kanskje særlig nå i tiden etter en lang pandemi. I tillegg peker hun på viktigheten av gode regionale planer som en viktig grunnmur for samfunnsutviklingen, slik at vi bygger hele Østfold for framtida.

På andre plass har komiteen nominert Mattis Minge (22) fra Havnås i Indre Østfold. Han er også Senterpartiets ungdomskandidat.  For tiden studerer Mattis tredje året på byggingeniør, bachelor på NTNU i Trondheim, og er kommunestyrerepresentant i Indre Østfold kommune. Dette valget er avgjørende for hvordan Østfold skal videreutvikles. Noe av det han vil jobbe med i Østfold er gode tjenester nær folk, et godt skoletilbud og et bedre kollektivtilbud. Fylkeskommunen bør legge til rette for utvikling i hele Østfold, slik at fylket blir et attraktivt sted å bo og jobbe i, flytte til og flytte tilbake til.

Som tredjekandidat foreslår nominasjonskomiteen Elin Tvete (45) fra Onsøy i Fredrikstad. Til neste høst melder Elin flytting til Rakkestad, og får dermed beina godt planta flere steder i fylket. Hun har lang politisk erfaring fra Østfold fylkeskommune og Fredrikstad. I inneværende periode er Elin gruppeleder i Fredrikstad Sp og leder av Teknisk utvalg i Fredrikstad. Forrige periode var hun leder av Opplæringskomiteen i Østfold Fylkeskommune. Elin er utdannet lærer, og har derfor stort engasjement for skole og folkehelse. Som mamma til to svært aktive 17-åringer er hun også engasjert i frivillighet som oppmann i Lervik IF. Elin er opptatt av at vi skal satse på ungdommen i Østfold. Hun trekker fram at gode læringsmiljø, gode lærere og trygge elever er viktig for at ungdom lykkes på skolen.

På fjerdeplass foreslår nominasjonskomiteen Håkon Tolsby (58) fra Aremark.

Håkon har erfaring fra både kommune- og fylkespolitikk. I inneværende periode er han medlem av Viken fylkesting hvor han sitter i komité for samferdsel. I tillegg er han ordfører i Aremark.

Før han ble ordfører jobbet Håkon som høgskolelektor ved HiØ, avdeling for informatikk. I tillegg driver han sammen med sin kone en reiselivsbedrift i Aremark. Håkon er gift med June, og de har tre voksne barn. Han er opptatt av at fylkeskommunen skal være en støttespiller for kommunene med gode tjenester i hele Østfold. Videre må Østfold satse på riktig kompetanse for å møte morgendagens arbeidsliv.    

Nominasjonskomiteen viser med denne lista at Østfold Senterparti har et bredt sammensatt lag. Vi satser på ungdommen, og er stolte over å presentere en liste der ungdomskandidaten er på 2. plass. Sammen skal vi bygge hele Østfold for framtida. Sammen skal vi videreutvikle Østfold til en trygg og framoverlent fylkeskommune det er godt å bo og jobbe i.