Meny
Senterpartiets Fylkestingsliste 2023 - 2027

Senterpartiets Fylkestingsliste 2023 - 2027

Nominasjonsmøtet i Østfold Senterparti har valgt et sterkt lag fylt med kompetanse, handlekraft, kunnskap og ungdommelig energi som stiller til valg ved fylkestingsvalget 11. september 2023.

Annette Lindahl Raakil fra Fredrikstad er vår fylkesordførerkandidat.  Hun har et bredt engasjement og mange år bak seg i organisasjonslivet og frivilligheten står høyt i kurs. Hun er i tillegg opptatt av at at gode regionale planer skal ligge som en viktig grunnmur for samfunnsutviklingen slik at hele Østfold skal bygges for framtida.

2021 Kjerstin Wøyen Funderud, stortingskandidat for Østfold, portrett

Mer tillit til lærerne

Senterpartiet mener at det er på tide at lærerne får tilbake tilliten de fortjener. Det er lærerne og elevene selv som vet hva som trengs for at den enkelte elev skal lære mest mulig, ikke vi politikere. Tillitsreformen skal gi lærerne bedre tid og muligheter til å tilpasse undervisningen, slik at alle elever skal få en læringshverdag hvor de opplever mestring sammen med sine klassekamerater skriver Stortingsrepresentant Kjerstin Wøyen Funderud. 

 

De nye fylkenes kompass

De nye fylkenes kompass

Arbeidet med å bygge de tre fylkeskommunene som skal erstatte Viken er godt i gang.

Fra 2024 er det nye Akershus, Buskerud og Østfold som skal tilby gode tjenester til innbyggerne, og som sammen med andre myndigheter og samfunnsaktører skal sørge for en god og bærekraftig samfunnsutvikling. I både et regionalt, nasjonalt og globalt perspektiv skriver Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø i denne kronikken.

En trygg vei ut av krisen

En trygg vei ut av krisen

Det er i vanskelige tider det er viktigst hvem som styrer landet. Denne regjeringen skal bygge en trygg vei ut av krisen. Hva den borgerlige siden ville ha prioritert hvis de satt ved roret er ikke godt å vite. For er det noe trontaledebatten viste oss, så var det at det er stort sprik i virkelighetsoppfatningen mellom Erna Solberg og Sylvi Listhaug. Det skal bli spennende å se de alternative budsjettene på borgerlig side når de legges fram utover høsten.

Fylkestingsliste 2023

Fylkestingsliste 2023

Nominasjonskomiteen i Østfold Senterparti har lagt frem sin innstilling til fylkestingsliste for fylkestingsvalget i 2023. 

Nominasjonskomiteen, ledet av Kjerstin Wøyen Funderud, sier at de har satt sammen et bredt og godt lag av både erfarne og nytenkende Senterpartipolitikere. I den første perioden tilbake i Østfold blir det viktig å bygge lag, ta hele Østfold i bruk og å se mulighetene på tvers i hele fylket. Senterpartiets arbeidslag bærer preg av å kjenne Østfold godt, og de har til sammen et engasjement som favner alle fylkeskommunens ansvarsområder. Lista skal endelig vedtas på nominasjonsmøtet i Moss 22. oktober.

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Østfold Senterparti har store forventninger til nytt inntektssystem til kommunene og fylkeskommunene. Et revidert inntektssystem må utjevne skatteinntektene mer enn dagens tilfelle.

Måtte det en krig til?

Måtte det en krig til?

Koronakrisen, klimaendringer og nå Ukraina-krisen, har gjort det tydeligere for alle hvor sårbar matproduksjonen er, og hvor viktig matsikkerheten er for alle land i verden. Mat er helt grunnleggende i ethvert samfunn og for ethvert liv.

Reidar Kaabbel valgt til ny fylkesleder

Jeg takker ydmykt for den tilliten årsmøtet har gitt meg ved å velge meg til ny fylkesleder. Nå skal vi bygge organisasjonen sterkere frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Vi skal utvikle ny politikk og komme med løsninger på de utfordringene folk opplever i hverdagen. Det er mye å ta tak i etter 8 år med borgerlig styre, sier en glad Reidar Kaabbel

Full støtte til Ukraina

Full støtte til Ukraina

Russlands angrep på og invasjon av Ukraina er en krenkelse av det ukrainske folks selvstendighet og frihet og et klart angrep på folkeretten. Årsmøtet i Østfold Senterparti står solidarisk med det ukrainske folket i sin fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina.

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold.