Meny

Østfold

Gir regioner mer folkestyre?

Følg oss på Facebook
Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Østfold Senterparti har store forventninger til nytt inntektssystem til kommunene og fylkeskommunene. Et revidert inntektssystem må utjevne skatteinntektene mer enn dagens tilfelle.

Måtte det en krig til?

Måtte det en krig til?

Koronakrisen, klimaendringer og nå Ukraina-krisen, har gjort det tydeligere for alle hvor sårbar matproduksjonen er, og hvor viktig matsikkerheten er for alle land i verden. Mat er helt grunnleggende i ethvert samfunn og for ethvert liv.

Reidar Kaabbel valgt til ny fylkesleder

Jeg takker ydmykt for den tilliten årsmøtet har gitt meg ved å velge meg til ny fylkesleder. Nå skal vi bygge organisasjonen sterkere frem mot kommune- og fylkestingsvalget i 2023. Vi skal utvikle ny politikk og komme med løsninger på de utfordringene folk opplever i hverdagen. Det er mye å ta tak i etter 8 år med borgerlig styre, sier en glad Reidar Kaabbel

Full støtte til Ukraina

Full støtte til Ukraina

Russlands angrep på og invasjon av Ukraina er en krenkelse av det ukrainske folks selvstendighet og frihet og et klart angrep på folkeretten. Årsmøtet i Østfold Senterparti står solidarisk med det ukrainske folket i sin fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina.

Nå skal Viken deles opp!

Nå skal Viken deles opp!

Fredag 17. februar la fylkesrådet i Viken frem saken om deling av Viken. Fylkesrådet, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, anbefaler fylkestinget å sende søknad til Stortinget om deling av Viken og gjenopprettelse av Akershus, Buskerud og Østfold. 

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft!

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft!

Psykiske lidelser er utbredt, og har vært det lenge.

 

2021 Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Østfold) portrett

Den siste tida har strømprisen satt stadig nye rekorder. I dag, 6. september, selges strømmen i vår region til 147,96 øre per kilowatt time. I vinter kan en familie i Indre Østfold risikere å måtte punge ut med 2000 kroner ekstra i måneden ifølge kraftanalytikere.

-av Ole André Myhrvold

2021 Kjerstin Wøyen Funderud, stortingskandidat for Østfold, portrett

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen prøvd å få oppmerksomhet for hvordan dagens inntektssystem for kommunene systematisk tar fra de fattige og gir til de rike. Sarpsborg og Fredrikstad kommer spesielt dårlig ut, men Indre Østfold og flere andre Østfold-kommuner er også tapere i denne fordelingen.

-av Kjerstin Wøyen Funderud

Oppløsing av Viken er viktig for lokaldemokratiet

Etter to år som fylkestingsrepresentanter i Viken, er vår erfaring entydig: Viken fungerer ikke godt nok som storfylke. Fylket er for stort, avstandene er for lange, og den viktige lokalkunnskapen og nærheten til sakene blir borte.

Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

I Østfold har vi landets største treforedlingsbedrifter, vi har store næringsmiddelbedrifter og Hvaler-rekene er landets beste. Vi er klare til igjen å bli landets fremste industrifylke med basis i det fornybare. Men da trenger vi en aktiv industripolitikk!