Meny

Østfold

Gir regioner mer folkestyre?

Følg oss på Facebook
Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft!

Det er et for høyt tabu å snakke om det som er tøft!

Psykiske lidelser er utbredt, og har vært det lenge.

 

2021 Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Østfold) portrett

Den siste tida har strømprisen satt stadig nye rekorder. I dag, 6. september, selges strømmen i vår region til 147,96 øre per kilowatt time. I vinter kan en familie i Indre Østfold risikere å måtte punge ut med 2000 kroner ekstra i måneden ifølge kraftanalytikere.

-av Ole André Myhrvold

2021 Kjerstin Wøyen Funderud, stortingskandidat for Østfold, portrett

Senterpartiet har gjennom hele valgkampen prøvd å få oppmerksomhet for hvordan dagens inntektssystem for kommunene systematisk tar fra de fattige og gir til de rike. Sarpsborg og Fredrikstad kommer spesielt dårlig ut, men Indre Østfold og flere andre Østfold-kommuner er også tapere i denne fordelingen.

-av Kjerstin Wøyen Funderud

Oppløsing av Viken er viktig for lokaldemokratiet

Etter to år som fylkestingsrepresentanter i Viken, er vår erfaring entydig: Viken fungerer ikke godt nok som storfylke. Fylket er for stort, avstandene er for lange, og den viktige lokalkunnskapen og nærheten til sakene blir borte.

Kjerstin Wøyen Funderuds innlegg under programdebatten

Kjerstin Wøyen Funderuds innlegg under programdebatten

Det er et paradoks at de kommunene som har størst utfordringer med sosial ulikhet gis langt dårligere forutsetninger til å sette inn nødvendige støttetiltak enn kommuner som har mindre utfordringer. Dette fører til økte forskjeller i samfunnet vårt.

Hvem skal produsere maten vår hvis ikke bonden gjør det?

Hvem skal produsere maten vår hvis ikke bonden gjør det?

Landbruksnæringa består av stolte folk som er vant til hardt arbeid. Arbeidstid er ikke et begrep som brukes. En gjør ferdig jobben. Kalving, lamming og grising til alle døgnets tider, salat eller bær som skal høstes, kønn som skal sås og slakt som skal leveres. Ikke noe spørsmål om overtid, tariff eller hvem som har vakt. Bonden har alltid den vakta. Hu eller han er sjølvstendig næringsdrivende og er ikke underlagt regelverk som gjelder andre i dette samfunnet.

2020 Ungdomsskolelærer i undervisningssituasjon

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet. I år er det den andre 1. mai-dagen som blir markert digitalt, og vihar lagt et merkverdig år bak oss. Et år der vi i liten grad har kunnet møtes fysisk. Likevel har samfunnet fungert. Takket være butikkansatte, helsefagarbeidere, bussjåfører, lærere, barnehageassistenter, renholdere og andre som har stått i førstelinja har hverdagene gått rundt, tross ekstraordinære tiltak. Felles for mange av disse er at de har lav lønn. Vi vil ha mindre lønnsforskjeller i Norge, og vil jobbe for at arbeidsfolk med praktiske jobber skal ha ei anstendig lønn og gode arbeidsvilkår.

2020 Aktivitetsdag på ungdomsskole

Skattesvake kommuner må løftes!

De siste årene har kommuneøkonomien blitt kraftig forverret. Mange kommuner har problemer med å levere gode lovpålagte tjenester til deg som innbygger. Presset på sentralisering øker stadig, og tjenestene blir flyttet lenger unna deg. Kommunene i Østfold blir ekstra hardt rammet, og fortsetter dagens trend vil det gå utover tjenestetilbudet.

Ingen kvinner skal tvinges til å føde alene

Ingen kvinner skal tvinges til å føde alene

Samtidig som statsministeren stadig oppfordrer norske kvinner til å få flere barn, rapporterer NRK mandag kveld om en ny undersøkelse som bekrefter det vi har fryktet; Nye tall fra helsevesenet viser at den mentale helsen blant gravide i landet er alvorlig.

Ole Andrè Myhrvold topper Stortingslista

Ole Andrè Myhrvold topper Stortingslista

En enstemmig komite innstiller dagens stortingsrepresentant Ole Andrè Myhrvold fra Trøgstad i Indre Østfold.