Meny
Bli medlem

Østfold

Gir regioner mer folkestyre?

Følg oss på Facebook
2019 Annette Lindahl Raakil, Østfold - portrett

Annette Lindahl Raakils innlegg i programdebatten

Det er på tide at tilhørighet, trygghet og samhold blir en del av tankegangen til de som skal planlegge byene og tettstedene våre. Hvordan vi fysisk utformer samfunnet sier også noe om hvordan folka som bor der blir.

Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

Ole André Myhrvolds innlegg i programdebatten

I Østfold har vi landets største treforedlingsbedrifter, vi har store næringsmiddelbedrifter og Hvaler-rekene er landets beste. Vi er klare til igjen å bli landets fremste industrifylke med basis i det fornybare. Men da trenger vi en aktiv industripolitikk!

Lars Vegard Fossers innlegg i programdebatten

Lars Vegard Fossers innlegg i programdebatten

Derfor er jeg oppi all elendig statistikk, ille takknemlig for at vi på dette landsmøte skal vedta god helsepolitikk.
En politikk som skal forebygge fremfor å reparere. Det er det vi trenger nå, slik at vi ikke mister enda flere!

Kjerstin Wøyen Funderuds innlegg under programdebatten

Kjerstin Wøyen Funderuds innlegg under programdebatten

Det er et paradoks at de kommunene som har størst utfordringer med sosial ulikhet gis langt dårligere forutsetninger til å sette inn nødvendige støttetiltak enn kommuner som har mindre utfordringer. Dette fører til økte forskjeller i samfunnet vårt.

Ja, vi elsker dette landet!

Ja, vi elsker dette landet!

Kjære alle sammen! Gratulerer så mye med dagen!

I dag er det vår nasjonaldag. Norges nasjonaldag. En felles bursdag for oss alle sammen, og en festdag for det vakre landet vårt. I dag feirer vi vår selvstendighet og at Norge er et fritt, trygt og godt land å bo i.

Jeg ønsker meg en regjering som ikke ser på matproduksjon som en dugnad!

Jeg ønsker meg en regjering som ikke ser på matproduksjon som en dugnad!

Nå er det på tide at vi lytter til bøndene og tar de på alvor, slik at vi kan ha gårder i alle kriker og kroker av vakre Østfold også i fremtiden. Derfor ønsker jeg meg en regjering som ikke ser på matproduksjon som en dugnad!

Hvem skal produsere maten vår hvis ikke bonden gjør det?

Hvem skal produsere maten vår hvis ikke bonden gjør det?

Landbruksnæringa består av stolte folk som er vant til hardt arbeid. Arbeidstid er ikke et begrep som brukes. En gjør ferdig jobben. Kalving, lamming og grising til alle døgnets tider, salat eller bær som skal høstes, kønn som skal sås og slakt som skal leveres. Ikke noe spørsmål om overtid, tariff eller hvem som har vakt. Bonden har alltid den vakta. Hu eller han er sjølvstendig næringsdrivende og er ikke underlagt regelverk som gjelder andre i dette samfunnet.

2020 Ungdomsskolelærer i undervisningssituasjon

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet

Ny regjering for trygghet i arbeidslivet. I år er det den andre 1. mai-dagen som blir markert digitalt, og vihar lagt et merkverdig år bak oss. Et år der vi i liten grad har kunnet møtes fysisk. Likevel har samfunnet fungert. Takket være butikkansatte, helsefagarbeidere, bussjåfører, lærere, barnehageassistenter, renholdere og andre som har stått i førstelinja har hverdagene gått rundt, tross ekstraordinære tiltak. Felles for mange av disse er at de har lav lønn. Vi vil ha mindre lønnsforskjeller i Norge, og vil jobbe for at arbeidsfolk med praktiske jobber skal ha ei anstendig lønn og gode arbeidsvilkår.

2020 Aktivitetsdag på ungdomsskole

Skattesvake kommuner må løftes!

De siste årene har kommuneøkonomien blitt kraftig forverret. Mange kommuner har problemer med å levere gode lovpålagte tjenester til deg som innbygger. Presset på sentralisering øker stadig, og tjenestene blir flyttet lenger unna deg. Kommunene i Østfold blir ekstra hardt rammet, og fortsetter dagens trend vil det gå utover tjenestetilbudet.

Ingen kvinner skal tvinges til å føde alene

Ingen kvinner skal tvinges til å føde alene

Samtidig som statsministeren stadig oppfordrer norske kvinner til å få flere barn, rapporterer NRK mandag kveld om en ny undersøkelse som bekrefter det vi har fryktet; Nye tall fra helsevesenet viser at den mentale helsen blant gravide i landet er alvorlig.

Spinning