Meny
Bli medlem

Østfold

Gir regioner mer folkestyre?

Følg oss på Facebook

Høyres stortingsrepresentanter i Østfold og Akershus mener nærpolitireformen har gjort dem tryggere.

Høyre er veldig glade i å snakke med ledere som sitter lengst borte fra hverdagen - også i Øst Politidistrikt.  Senterpartiet snakker med tillitsvalgte, politifolk, påtalejurister, arrestforvarere, ansatte med forvaltningsoppgaver og ikke minst vanlige folk.  Så kan vi spørre oss - hvem vet mest om hvordan hverdagen fungerer?

Innstiller på Myhrvold som førstekandidat

Innstiller på Myhrvold som førstekandidat

Nominasjonskomitéen i Østfold Senterparti er klar med sin innstilling for de tre øverste plassene på partiets stortingsliste for 2021. En enstemmig komité innstiller dagens stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Trøgstad på den første plassen. Deretter forslår komitéen tidligere ordfører i Våler, Kjerstin Wøyen Funderud, og senterungdom Lars Vegard Fosser fra Rakkestad på de to neste plassene.

Myhrvold tar gjenvalg

Myhrvold tar gjenvalg

Senterpartiets stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (41) fra Trøgstad i Indre Østfold har meddelt nominasjonskomiteen i østfold Senterpartiet at han stiller seg til disposisjon for en ny periode på Stortinget. Myhrvold er nå inne i sin første periodeetter at han og østfold Senterparti kom tilbake på Stortingets Østfoldbenk for snart tre år siden.

Ikke la Østfold henge etter i den digitale utviklingen!

Ikke la Østfold henge etter i den digitale utviklingen!

I disse dager hvor svært mange benytter seg av hjemmeskole og hjemmekontor kan vi konstatere at mobil- og internettilgangen i Østfold er for svak.

Vi har skolebarn som ikke får levert skolearbeid, næringsdrivende som ikke får kontakt med kundene sine og innbyggere som ikke får gjort alle arbeidsoppgavene fra jobben eller betalt regninger hjemmefra. 

Alt slikt skjer digitalt nå, og alt stopper når teknologien svikter - slik kan vi ikke ha det!

Sykepleiemangelen må løses nå!

Sykepleiemangelen må løses nå!

Situasjonen med sykepleiemangelen vi står overfor i dag, og vil møte i økende grad, vil bli kritisk om vi ikke tar situasjonen på alvor og gjør noe nå sier Roshild Solfjell, leder i Østfold Senterkvinner. Solfjell sier videre at det er på tide med et nasjonalt løft for å løse den kommende krisen.  Det er på tide att vi tar en helhetlig blikk på hvordan vi kan få dekke det økende behovet for sykepleiere i det norske helsevesenet.

Fylkesårsmøtet 2020

Fylkesårsmøtet 2020

Hilde Kraggerud fra Indre Østfold Kommune ble valgt til ny fylkesleder på Senterpartiets fylkesårsmøte 2020.

Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken.

Fjern parkeringsavgiftene ved sykehusene i Moss, Østfold og Viken.

Senterpartiet er lei av avgifter som belaster de svakeste i samfunnet. Vi trenger en fordelingspolitikk som ivaretar vår familie, våre venner og våre naboer om det går dem galt i samfunnet.

Nærskoleprinsippet bør også gjelde for videregående skole

Nærskoleprinsippet bør også gjelde for videregående skole

Senterpartiet vil ha en god og gratis offentlig skole som ikke rangerer elevers muligheter etter geografi eller sosial bakgrunn. Vi vil ha en desentralisert skolestruktur med et bredt og likeverdig tilbud i videregående utdanning, tilpasset den spredte bosettingen i fylket.

 

Med Sp blir det omkamp om Viken

Med Sp blir det omkamp om Viken

Høyre skryter fortsatt av nye Viken fylke, som har blitt tvunget igjennom i Stortinget. Men de klarer ikke å presentere gode argumenter for hvorfor dette er en god ide.

La oss gå igjennom noen av de mange argumentene som Høyre har brukt for å forsvare tvangssammenslåingen. Regjeringen påsto at dette skulle være en demokratireform. Faktum er at hver femte fylkestingsmedlem forsvinner. Store områder kommer til å stå uten en egen folkevalgt stemme, og de områdene vil ligge i distriktene. Det blir sannsynligvis flere profesjonelle heltidspolitikere, og lønnen deres bli høyere enn før.

Sp vil starte en tillitsreform i Viken

Sp vil starte en tillitsreform i Viken

Kontroll og byråkrati må reduseres i det offentlige. Senterpartiet vil gjøre som svenskene og danskene, og gjennomføre en tillitsreform. Gevinsten er bedre tjenester til folk, gladere ansatte og en mer produktiv offentlig sektor. Dersom Senterpartiet får en hånd på rattet i det nye Viken fylke, vil vi jobbe sammen med de ansatte for å overlate mer ansvar og tillit til de flinke fagfolka, og detaljstyre mindre.

Spinning