Meny
Solsikke

Full støtte til Ukraina

Russlands angrep på og invasjon av Ukraina er en krenkelse av det ukrainske folks selvstendighet og frihet og et klart angrep på folkeretten. Årsmøtet i Østfold Senterparti står solidarisk med det ukrainske folket i sin fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina.  

Publisert: 22.03.2022 - Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte i mars 2022

Krig er aldri et akseptabelt virkemiddel, og angrepet vi er vitne til nå er et alvorlig brudd på folkeretten og dermed en trussel mot oss alle. Årsmøtet i Østfold Senterparti ser med frykt på bruken av tunge, eksplosive våpen i og rundt større byer og andre tettbefolkede områder, samt president Putins trusler om å bruke atomvåpen. Dette vil først og fremst ramme sivile, uskyldige og tredjepart.  

Intensiveringen av angrepet de siste dagene har allerede rammet hjem og sivil infrastruktur, og i løpet av de siste åtte årene med konflikt i Ukraina har sivile utgjort 89% av ofrene der eksplosive våpen er brukt.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti ber regjering og Storting stå samlet for å sikre støtte til og beskyttelse av sivile fra angrep med alle slags våpen. Regelen bør fortsatt være at Norge skal ha en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men situasjonen i Ukraina er ekstraordinær. Årsmøtet støtter regjeringens beslutning om å gi våpen av defensiv art og forsvarsmateriell til Ukraina.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti understreker at norsk fred, sikkerhet og fortsatt folkestyre ivaretas best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten. Norsk medlemskap i NATO er bærebjelken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg må Norges totale forsvarsevne økes ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.
Årsmøtet i Østfold Senterpartiet understreker at i en tid der verden har vært nær enstemmig i sin fordømmelse må Norge også ha en selvstendig stemme og gjøre selvstendige valg ut ifra de forutsetninger vi har som NATO-medlem, naboland til Russland og interesser i nordhavsområdene.

Situasjonen i Ukraina vil medføre en rekke konsekvenser på nær sagt alle plan, også for oss her hjemme. Årsmøtet i Østfold Senterparti mener det er viktig at Norge nå har en åpen holdning og står klare til å yte det vi kan av humanitær bistand både til Ukraina, men også overfor ukrainere på flukt. 

Last ned som PDF