Meny
solsikke-blomst-35299145544_13b25daa49_o kopi

Full støtte til Ukraina

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte i mars 2022

Russlands angrep på og invasjon av Ukraina er en krenkelse av det ukrainske folks selvstendighet og frihet og et klart angrep på folkeretten. Årsmøtet i Østfold Senterparti står solidarisk med det ukrainske folket i sin fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina.  

Krig er aldri et akseptabelt virkemiddel, og angrepet vi er vitne til nå er et alvorlig brudd på folkeretten og dermed en trussel mot oss alle. Årsmøtet i Østfold Senterparti ser med frykt på bruken av tunge, eksplosive våpen i og rundt større byer og andre tettbefolkede områder, samt president Putins trusler om å bruke atomvåpen. Dette vil først og fremst ramme sivile, uskyldige og tredjepart.  

Intensiveringen av angrepet de siste dagene har allerede rammet hjem og sivil infrastruktur, og i løpet av de siste åtte årene med konflikt i Ukraina har sivile utgjort 89% av ofrene der eksplosive våpen er brukt.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti ber regjering og Storting stå samlet for å sikre støtte til og beskyttelse av sivile fra angrep med alle slags våpen. Regelen bør fortsatt være at Norge skal ha en restriktiv praksis for eksport av forsvarsmateriell, men situasjonen i Ukraina er ekstraordinær. Årsmøtet støtter regjeringens beslutning om å gi våpen av defensiv art og forsvarsmateriell til Ukraina.  

Årsmøtet i Østfold Senterparti understreker at norsk fred, sikkerhet og fortsatt folkestyre ivaretas best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten. Norsk medlemskap i NATO er bærebjelken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. I tillegg må Norges totale forsvarsevne økes ved å styrke og videreutvikle vårt eget nasjonale forsvar, NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.
Årsmøtet i Østfold Senterpartiet understreker at i en tid der verden har vært nær enstemmig i sin fordømmelse må Norge også ha en selvstendig stemme og gjøre selvstendige valg ut ifra de forutsetninger vi har som NATO-medlem, naboland til Russland og interesser i nordhavsområdene.

Situasjonen i Ukraina vil medføre en rekke konsekvenser på nær sagt alle plan, også for oss her hjemme. Årsmøtet i Østfold Senterparti mener det er viktig at Norge nå har en åpen holdning og står klare til å yte det vi kan av humanitær bistand både til Ukraina, men også overfor ukrainere på flukt. 

Last ned som PDF