Meny
2021 Lege med stetoskop

Vi må styrke fastlegeordningen

Indre Østfold Senterparti registrerer den økende utfordringen som er i store og små kommuner med å rekruttere fastleger. Fastlegeordningen er en av grunnpilarene i den kommunale helsetjenesten. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommunenes  mulighet til å levere lovpålagte helsetjenester.

2022 profilbilete østfold

Senterpartiet vil vitalisere Østfold fylke

23. februar vedtok fylkestinget i Viken at de ønsker å oppløses, og at Østfold skal ha eget fylkesting fra 1. januar 2024. Noen av de viktigste argumentene for å løse opp Viken var demokrati, nærhet til beslutningene og en stor sentralisering av makt. I tillegg ville vi risikert en fylkeskommune med folkevalgte uten lokalkunnskap, som er svært viktig for å fatte gode beslutninger.

Psykisk syke pasienter forsvinner ikke – selv om sykehusene forsvinner

Psykisk syke pasienter forsvinner ikke – selv om sykehusene forsvinner

Flere sentrale fagpersoner med erfaringen innenfor området psykisk helsevern, påpeker at det er klart behov for å videreutvikle den psykiatriske behandlingen som skjer ved  distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) og i kommunene.

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Ny kommunal- og fylkeskommunal inntektsfordeling

Skatter og rammeoverføringer er kommunenes og fylkeskommunenes viktigste inntekter. De utgjør gjerne 65–70 prosent av kommunenes inntekter. Formålet med inntektssystemet er å etablere et inntektsgrunnlag for kommunene slik at befolkningen, uavhengig av bosted, får et likt og godt tjenestetilbud.  

Solsikke

Full støtte til Ukraina

Russlands angrep på og invasjon av Ukraina er en krenkelse av det ukrainske folks selvstendighet og frihet og et klart angrep på folkeretten. Årsmøtet i Østfold Senterparti står solidarisk med det ukrainske folket i sin fordømmelse av det russiske angrepet på Ukraina.  

Rimelig fornybar kraft til folk og industri

Rimelig fornybar kraft til folk og industri

Årsmøtet i Østfold Senterparti er sterkt bekymret for situasjonen knyttet til de høye strømprisene. Vinterens strømpriskrise viser viktigheten av nasjonal kontroll med energipolitikken.