Meny
2021 Lege med stetoskop

Vi må styrke fastlegeordningen

Resolusjon vedtatt på Østfold Senterpartis fylkesårsmøte 2022

Indre Østfold Senterparti registrerer den økende utfordringen som er i store og små kommuner med å rekruttere fastleger. Fastlegeordningen er en av grunnpilarene i den kommunale helsetjenesten. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommunenes  mulighet til å levere lovpålagte helsetjenester.

Innføringen av samhandlingsreformen for flere år tilbake, med økt poliklinisk behandling og raskere utskriving fra sykehusene, har ført til større press på fastlegene.
Sykehusene overfører stadig flere oppgaver til kommunehelsetjenesten uten at kommunene får tilført flere ressurser. Fastlegene har fått flere administrative oppgaver med skriftlig medisinsk dokumentasjon til blant annet NAV, skoler og forsikrings selskaper. Mange erfarne fastleger forlater yrket på grunn av overbelastning, samtidig som de yngre legene ikke vil bli fastleger.

Senterpartiet gikk til valg på å styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning skulle sikres i hele landet. Fastlegeordningen er en tjeneste nærfolk i praksis.

Nasjonale myndigheter må:
-    Legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger
-    Redusere lengden på pasientlistene til fastlegene
-    Gjøre prosjektordningen ALIS til en nasjonal ordning (en ordning der allmennleger spesialisering får tilbud om fastlønn)
-    Sikre medisinstudenter praksis i primærhelsetjenesten

Last ned som PDF