Meny
arneb

Arne gir seg etter over 30 år i politikken

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg takker nei til gjenvalg ved valget neste år. Etter over 30 år i politikken er tiden inne for å trappe ned, slår Senterpartiets nestor i Rogaland fast.

Arne Bergsvåg ble i 1991 innvalgt som fast kommunestyrerepresentant  i gamle Ølen i Hordaland, hvor han var fra 1999 til 2006 da kommunen ble slått sammen med Vindafjord. Han var så den nye kommunens ordfører fram til 2011. 

Bergsvåg ble innvalgt i fylkestinget i 2003, og sa i 2011 ja til å være Senterpartiets førstekandidat ved fylkestingsvalget.

Som politiker med omfattende erfaring, har han vært sentral i en viktig fase av Rogalands utvikling. Han sier dette om det han mener er noen av milepælene disse årene. 

-Politikken er blitt mye mer plan- og økonomistyrt. For å bruke ressursene best mulig, må vi også jobbe mer langsiktig. Det ser både vi som jobber politisk og folk som skal ha gjennom en sak overfor det offentlige. I den praktiske hverdagen har nok overgangen fra bunker med papir til det digitale vært noe av det viktigste for oss folkevalgte, sier han. 

Når han får spørsmål om hjertesak, forbauser det neppe noen av fylkesvaraordføreren svarer samferdsel. I løpet av hans mange år som aktiv, er store deler av Rogaland knyttet sammen av effektive vegløsninger som i mye større grad gjør fylket til én bo- og arbeidsregion. 

-Det som før var tydelige regioner - Nord-Jæren, Ryfylke, Dalane og nordfylket - er nå mer samlet. Etter hvert vil E39 sørover gjøre avstanden mellom Nord-Jæren og Dalane mindre. Og Rogfast vil bety det samme nordover mot Haugalandet. Om ikke mange år vil vi ha et «timesfylke». Med utgangspunkt Nord-Jæren vil du raskt kunne nå store deler av Rogaland i løpet av cirka 60 minutt. Det gjør selvsagt noe med hvordan folk både bor og arbeider, sier Bergsvåg som også mener dette er et eksempel på fylkespolitikkens viktigste sak. 

-Å få til en god og balansert utvikling i hele Rogaland, er vår viktigste jobb og en forutsetning for næringsutvikling og verdiskaping. Kort sagt: Gode tjenester nær folk, som også er Senterpartiets viktigste sak, sier han.  

Fylkesvaraordføreren medgir at temperaturen i politikken tidvis kan være høy, men trekker fram det han mener er et meget godt politisk samarbeid i fylkeskommunen. 

-Det er likevel ingen tvil om at det er blitt tøffere for enkeltmennesker å engasjere seg politisk. Det er en hardere dialog, og du må tåle mer. Det tror jeg nok gjør at noen avstår fra å engasjere seg. Det er synd med tanke på at demokratiet er basert på at vanlige folk tar et tak for kortere eller lengre perioder.