Meny

Dagny brenner for omsorg for andre

TOPPKANDIDATEN/STAVANGER: Hun har vært politisk aktiv i 20 år. Om velgerne sier ja, er Dagny Sunnanå Hausken topp motivert for en ny periode i Stavanger-politikken. Flere varme hender ved sykehjemmene, er bare noe av det hun har tatt initiativ til og fått gjennomslag for de siste årene. 

52967624847_7f0c2eb683_o.jpg

Skolemat er en annen viktig sak. Mette barn lærer best, er det klare budskapet fra Stavangers varaordfører, som ser omsorg for andre som en av sine viktigste politiske oppgaver. Mindre ulikheter, flere fellesgoder, satsing på skole, helse og eldreomsorg er noen av stikkordene. Jordvern, er et annet. Å ta vare på den verdifulle matjorda vår, er også en form for omsorg, mener hun.  Det er viktig for at kommende generasjoner skal kunne produsere mat til egen befolkning, og i beredskapssammenheng.

-Og så er jeg selvsagt opptatt av å opprettholde og få et enda bedre tilbud til innbyggerne i de nye kommunedelene Rennesøy og Finnøy. Det har vært noen krevende år etter sammenslåingen. Fokus har vært å gjennomføre best mulig det som stod i intensjonsavtalen ved sammenslåingen. Jeg er veldig fornøyd med retningen som dagens flertall har i politikken. Mye har endret seg siden Høyre styrte byen. Jeg er opptatt av å være til stede for næringslivet og få til flere arbeidsplasser, og er imponert av alle de dyktige og kreative folkene vi har i denne regionen, sier 60-åringen som er utdannet sykepleier og agronom.

Det er en erfaren politiker som er Stavanger Senterpartis ordførerkandidat. Først i Rennesøy kommune, der hun var ordfører fra 2011 til sammenslåingen med Stavanger i 2020. Så varaordfører i Stavanger, hvor hun i tospann med ordfører Kari Nessa Nordtun leder storkommunen med stødig hånd. 

Det var et lokalt stridsspørsmål som i 2003 år indirekte førte Dagny inn i politikken. 

-Det var snakk om at Rennesøy skulle avslutte samarbeidet med Vinterlandbruksskulen i Ryfylke. Jeg hadde gått på skolen, og var strålende fornøyd. For om mulig å påvirke saken, skrev jeg et leserbrev. Mange protester førte til at kommunestyret i daværende Rennesøy snudde. Det gav meg en aha-opplevelse: Det nytter å engasjere seg! 

Om Dagny har et viktig politisk prosjekt, er det gode og trygge lokalsamfunn.

-Det handler både om barn og unge, om familier og ikke minst de eldre. Gode lokalsamfunn forebygger mange av tidens store utfordringer – psykiske problemer, kriminalitet, kort sagt alt det som skaper utenforskap og resulterer i at folk ikke føler seg hjemme. I Senterpartiet er nettopp tjenester nær folk viktig, og vi skal jobbe knallhardt for det også videre. 

-Hvorfor skal folk velge deg?

-Fordi vi er godt i gang med en viktig politisk satsing i Stavanger, og nå trenger kontinuitet for å videreføre alt det positive som gjøres. Noe av det viktigste er å kjempe mot ulikheter. Dessuten har vi gjort store grep innad i forhold til den måten kommunen styres på. Bedre samarbeid mellom etater, gir blant annet redusert byråkrati og høyere kvalitet utad, til innbyggerne våre. Nå er det viktig med kontinuitet i alt det gode arbeidet, og for meg ikke minst å jobbe hard for Senterpartiets verdier som eksempelvis vern av matjord. I den nye kommuneplanen legges for første gang jord tilbake fra utbygging til landbruk og natur. Det er en enormt viktig sak for oss.

Sier altså Dagny Sunnanå Hausken, som trives hjemme på Steinsvoll på Mosterøy der hun og mannen er kårfolk på garden som i dag drives av sønn Arne Kristian og svigerdatter Marit. 3 barn og til sammen åtte barnebarn skaper liv i hverdagen, og er et viktig korrektiv til lange dager i kommunen. 

-Men jeg ville aldri vært foruten politikken. Det er fantastisk å få være med på å gjøre folks hverdag best mulig, sier hun.