Meny
IMG_4017

Dette er Rogalands-nyhetene fra Statsbudsjettet

Flere gode nyheter for Rogaland i statsbudsjettet: Fergene i sambandene Vassøy og Kvitsøy blir gratis fra midten av august neste år, og billettprisene i fergesamband på riks- og fylkesveinettet reduseres ytterligere til 50 prosent. I forhold til det viktige RV13-prosjektet i Suldal, fortsetter forberedelsene til anleggsstart.

-En flott nyhet for både oss og folk som reiser fram og tilbake Vassøy, sier Stavangers varaordfører Dagny Sunnanå Hausken om at fergen blir gratis.

-Regjeringen ønsker å bidra til at folk kan bo i hele Rogaland. Derfor er det viktig at øyer som Kvitsøy og Vassøy, som er uten vegforbindelse, får gratis ferge. Vi prioriterer å kutte levekostnadene i hele fylket, sier Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland.

Andre nyheter fra budsjettet
E39 Sørmarka–Smeaheia (Sykkelstamveien) i Sandnes og Stavanger videreføres.

E39 Eiganestunnelen i Stavanger kommune: Penger til sluttoppgjør og til å finansiere utbedringen av Byhaugtunnelen. 

Rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalvegen (Transportkorridor vest) i Sola videreføres. 

E39 Rogfast i Bokn, Kvitsøy og Randaberg: Videre utbygging.

Rv.13 Ryfast i Strand og Stavanger: Utbedring av Hølleslitunnelen i Strand.

E39 Lyngdal vest – Ålgård i Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal: Regjeringen vil bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023.

Videreføring av arbeidet med kommunedelplaner for prosjektet E39 Bokn–Stord i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner i Vestland og Rogaland.

Videreføring av arbeidet på E134 Espelandssvingene i Vindafjord.

Videreføring av arbeidene med å forberede RV13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal for anleggsstart.

Videreføring av arbeidene på E39 Osli­–Hove i Sandnes kommune. Første byggetrinn av E39 Ålgård–Hove.

Byområder og kollektivtransport
Byvekstavtale Nord-Jæren får 110 millioner kroner til gang-, sykkel- og kollektivtiltak. 

250 millioner kroner som blant annet skal brukes til drift av kollektivtrafikk.

550 millioner kroner til Bussveien.

85 millioner kroner til mindre investeringstiltak på kommunalt og fylkeskommunalt veinett. Midlene brukes til å videreføre arbeidene med kollektivtrasé Jåttåvågen.

180 millioner kroner til reduserte bompenger og bedre kollektivtilbud.

50 millioner kroner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk. Skal brukes til prisreduksjon på Nord-Jæren og biligere dags- og periodepass. 

50 millioner kroner for å kompensere for reduserte bompengeinntekter som følge av lokalt vedtak om å fjerne rushtidsavgiften.

120 millioner kroner til stasjons- og knutepunkter langs jernbanen.

Tilskuddsordning som legger til rette for klima- og miljøvennlig byutvikling og god fremkommelighet, gjennom å styrke satsingen på kollektivtransport, sykling og gange. Ordningen øremerket blant annet Haugesund.

Forsvar
50 millioner kroner, hvor det meste går til styrking av rekruttutdanningen på Madla.

Ansvar for fiskerihavner
Regjeringen vil gjeninnføre statlig ansvar for fiskerihavnene.

Hovedredningssentralen på Sola
Økning av grunnbemanningen. Sola og Bodø får 14 millioner kroner til det.

Nysnø
Får 600 millioner kroner for 2023.

Områdesatsinger i Stavanger
Får 13,1 millioner kroner.

Regionale utviklingsmidler
33,9 millioner kroner til Rogaland fylkeskommune.

Universitet og høyskole
Universitetet i Stavanger får 1,9 milliarder kroner i rammebevilgning, mens Høgskulen for grøn utvikling på Bryne får 3,2 millioner kroner.