Meny

Frykter dårlige tilbud for en gruppe elever som allerede sliter tungt i skolen

Hun er opptatt av den lille gruppen elever i videregående skole i Rogaland som trenger tilrettelagt opplæring og ekstra støtte i skolehverdagen. Nå er Hanne Marte Vatnaland bekymret for at en ny plan for inkludering i skolen, i verste fall gir det motsatte resultatet. 

image001.jpg

-Saken avgjøres endelig i fylkestingets neste møte. Fram til det kommer vi til å jobbe hardt for et bedre resultat enn det vi frykter nå. Skolen må fortsatt kunne tilby oppfølging og undervisning i mindre grupper for denne sårbare elevgruppen, sier hun. 

Det var i møtet i opplæringsutvalget i fylket denne uken at politikerne vedtok en ny plan for inkludering og tilrettelagt opplæring. Fram til nå har det vært mulig å søke seg til opplæring i mindre grupper, noe som gjelder cirka 3 prosent eller cirka 2-300 av elevene i videregående skole i vårt fylke. Mange av disse har en diagnose, og er blant de svakeste elevene i skolen. Hadde de ikke hatt tryggheten som ligger i en skjermet, individuell oppfølging på skolen, kunne de i verste fall falt helt ut av skolen og havnet i utenforskap. 

En slik ordning, som i praksis er tilpasset de svakeste elevene, liker de sentrale skolemyndighetene dårlig. Det nye opplegget, som opplæringsutvalget vedtok tidligere i uken, går ut på at selv de svakeste elevene nå må søke plass på videregående på lik linje med alle andre, og så vil skolen og hjelpeapparatet sammen med foresatte bruke tiden fram mot skolestart til å tilrettelegge for selve undervisningen. 

-Dette er en ordning som i mye større grad er avhengig av fylkeskommunens økonomi, og hvor mye ressurser man til enhver tid har. Vi vet hva vi har, og at dagens tilbud fungerer, men ikke hva vi får i framtiden. Det er dramatisk for en svak elevgruppe. Vi kan risikere et stort frafall og skolevegring i en gruppe som allerede sliter tungt, sier Hanne Marte.