Meny

Full trøkk i ferjesaken, Vedum til Kvitsøy neste uke

Fylkesflertallets vedtak om å skrote ordningen med gratisferje, er for alvor på den politiske dagsorden nasjonalt. Nå ser gruppeleder Birger Hetland i Stavager Senterparti fram til at finansminister og partileder Trygve Slagsvold Vedum kommer til distriktet fredag om en uke.

Design uten navn (4).png

Da reiser Vedum til Kvitsøy. Der møter han blant andre ordfører Kjell André Nordbø og lederen i aksjonsgruppa «Nei til fjerning av gratis ferje», Ole Olsen, som uka etter reiser til Oslo for å møte kommunal- og distriktsminister Erling Sande om saken.

Både Hetland og Nordbø tror på en positiv løsning i ferjesaken, og mener en lovendring er det som må til for å sikre et gratis tilbud. Å få til det, kan imidlertid ta tid. På kort sikt kan en øremerking av den statlige støtten til ordningen, være én mulighet.  

-Denne saken lar seg løse, for dette handler ikke om penger, men snarere et fastlåst politisk syn, sier Birger Hetland. Det er Kjell André Nordbø enig i.

-Vi vet hvor utrolig viktig innføringen av denne ordningen har vært for verdiskaping i distriktene. Derfor framstår det meningsløst når dette plutselig skrotes. Min erfaring er at det mener også folk flest, sier Nordbø.

10 pkt for gratis ferje
Aksjonsgruppa «Nei til fjerning av gratis ferje» ser tilbudet som det mest verdifulle håndslaget som er blitt gitt til norske lokalsamfunn uten fastlandsforbindelse noensinne.

Verdier skapes når ting legges til rette, skriver gruppa i en 10 punktsliste, som ellers ser slik ut:

  1. Gratis ferje er det sterkeste tilgjengelige virkemiddelet for å stabilisere og øke innbyggertallene i lokalsamfunn uten fastlandsforbindelse.
  2. Gratis ferje øker etablerings- og investeringslysten blant næringsdrivende, både i lokalsamfunnet, og fra etablerere utenfra.
  3. Gratis ferje stimulerer og øker det samlede aktivitetsnivået i lokalsamfunnet, mer enn noe annet enkelttiltak.
  4. Gratis ferje forenkler den daglige flyten i transporten og senker terskelen for å bevege seg til og fra fastlandet.
  5. Gratis ferje har ført til økt interesse for lokalsamfunnene, noe som gir merverdi i alle ledd, og det har økt samhandlingen med fastlandet.
  6. Gratis ferje har gitt gevinst i hele næringslivet som langt overstiger alle eventuelle merkostnader gjennom økt verdiskaping.
  7. Gratis ferje er sannsynligvis det mest målretta tiltaket som er iverksatt fra storsamfunnets side for at små samfunn skal kunne vokse og utvikle seg videre.
  8. Gratis ferje har gitt oss tro på at det overordnede politiske systemet i Norge fungerer, og er en bekreftelse på et politisk vidsyn som tar demografiutfordringene på alvor.
  9. Gratis ferje er en stor seier for fornuften, og en aksept for at ferjer til lokalsamfunn uten fastlandsforbindelse likestilles med veiforbindelser til resten av landets lokalsamfunn.
  10. Gratis ferje er det enkelttiltaket som har skapt desidert størst fremtidstro i små samfunn uten fastlandsforbindelse.