Meny
Sandnes

Fylkesårsmøte Rogaland Senterparti

Rogaland Senterparti avholder sitt årsmøte 12.-13.mars 2022 i Haugesund

 

SAKSLISTE
Sak 1. Åpning, opprop, godkjenning av innkalling og saksliste v/fylkesleder
Sak 2. Valg av møteleder, referenter, signering av protokoll og resolusjonskomite
Sak 3. Fylkesleders tale v/Vidar Nedrebø
Sak 4. Innledning v/Landbruksminister Sandra Borch
Sak 5. Generaldebatt
Sak 6. Innledning v/Lisa Marie Ness Klungland
Sak 7. Innledning v/Geir Pollestad 
Sak 8. Årsmeldinger
Sak 9. Regnskap 2021
Sak 10. Årsplan 2022/2023
Sak 11. Budsjett 2022
Sak 12. Valg 
Sak 13. Resolusjoner 
Sak 14. Innkomne saker

SAKSDOKUMENTER
Sak 8. Årsmeldinger
Rogaland Senterparti
Fylkestingsgruppa
Senterungdommen
Senterkvinnene
Sak 9. Regnskap 2021 
Balanse
Revisjonsrapport
Sak 10. Årsplan 2022/2023
Sak 11. Budsjett 2022
Sak 12. Valg
Sak 13. Resolusjoner
Sak 14. Innkomne saker