Meny
20220328_143449

Vil ha økt satsing på barn og unge

Pandemien har satt dype spor, i Rogaland og ellers i landet. Fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland Senterparti er bekymret over rapportene om økte psykiske helseutfordringer blant barn og unge, og vil ha en storsatsing på oppvekstsvilkår generelt og de sårbare barna spesielt. 

Urovekkende nok ser de yngste og mest alvorlige tilfellene ut til å øke aller mest. Alt blir ikke bra igjen av seg selv for alle unge. Nå trengs en satsing på tiltak som kan hjelpe våre yngste, og unngå at de tar med seg sår fra nedstengningen inn i voksenlivet. Den urolige situasjonen i Europa vil også sette spor, sa fylkeslederen som henvendte seg direkte til finansminister Trygve Slagsvold Veum under dagens landsstyremøte i partiet.

-Dette innlegget kan kanskje høres ut som en bønn om mer penger. Det er det ikke. Tvert imot er det en bønn om å få spare penger, sa Nedrebø, og begrunnet:  

-Utenforskap er en av de største utfordringene samfunnet står overfor. Nær en fjerdedel av de 900 000 personene i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsstyrken, gjør det hovedsakelig på grunn av psykiske plager. Angst og depresjon ligger til grunn for den største delen av sykefravær i Norge, og mer enn en tredjedel av de som får innvilget uføretrygd har en psykisk lidelse, sa Nedrebø før han presenterte regnestykket:

-Slike lidelser koster samfunnet 70 milliarder kroner årlig i trygde-, behandlings- og sosiale utgifter. Tar vi med det samfunnsmessige produksjonstapet, snakker vi en årlig kostnad på 280 milliarder. Vi bruker en promille på å forebygge at dette i det hele tatt skal skje, sa fylkeslederen.

Konkret foreslår han at de som allerede har behov for hjelp, må få det snarest. Og så må det forebygges at stadig flere havner i samme situasjon. Det må ikke minst lokalmiljøene være med på å bidra til, mener fylkeslederen.

Aller viktigste er lavterskeltilbud i skole og barnehage, hvor elevene er i et miljø med voksne det er naturlig å henvende seg til. Med trygge voksne som er tett på i gode lokalsamfunn kan man forebygge psykisk uhelse, og oppdage det som kan utvikle seg til å bli mer alvorlige psykiske lidelser, sa han.