Meny
Senterpartiets Jarle Bø og Hanne Marte Vatnaland.

Fylkespolitikerne vil ha medisinstudiet til Stavanger

-Vi vil aldri akseptere at universitetet i Stavanger ikke får en fullverdig utdanning innen medisin, og det samme gjelder psykologi, sier Hanne Marte Vatnaland etter at fylkesutvalget i dag behandlet saken.

Det er tverrpolitisk enighet blant fylkespolitikerne i spørsmålet om medisin ved UiS, og Vatnaland slår tilbake mot at en satsing i Stavanger, betyr fragmentering av utdanningsmiljøet ellers.

-Dette vil ikke fragmentere noe som helst, men tvertimot skape nye og viktige utdanningsmiljøer som kan bidra til å løse blant annet fastlegekrisen, sier hun.

Fylkesutvalget behandlet i dag også gratisferjesaken. At det fra noen politiske hold reises kritikk mot at ordningen ikke gjelder flere strekninger når den settes i verk 28. september, tar Senterpartiets folk i fylket med stor ro.

-Denne saken handler om distriktspolitikk, og hadde ikke vært aktuell uten Senterpartiet i regjering. Ambisjonene er å utvide ordningen på sikt, men nå er det viktig at vi får Finnøysambandet og Ryfylkefergen i gang, etter at blant Utsira fikk gratis ferje i sommer, sier Hanne Marte Vatnaland.

Fylkesutvalget diskuterte i dag også høringsinnspillet til det såkalte strømnettutvalgets innstilling, og denne saken får utvalget tilbake etter at Senterpartiet fremmet forslag om at fylkets rolle i forhold til planlegging og utbygging av strømnettet skal utredes nærmere.

En sak som fikk sin endelige avgjørelse i dag, var en klage for bønder i Time, etter at de fikk nei til å omgjøre utmark til dyrking på grunn av kulturminner.

-Betryggende at fylkesutvalget mente at økt matproduksjon er så viktig at kulturminnehensynet i denne saken må vike, sier Hanne Marte Vatnaland.