Meny

Godt budsjett som svarer på de viktigste utfordringene

Sentrale Senterparti-folk i Rogaland er fornøyde med statsbudsjettet. Det er godt nytt for både fylkeskommune og kommuner.

Dette mener de om stats- budsjettet.png

Arne Bergsvåg, fylkesvaraordfører:
Det viktigste akkurat nå, er at vi ikke driver inflasjonen og renta ytterligere opp. Ellers er lavere barnehagepriser veldig positivt. Det samme er regionale samferdselsprosjekter som nå har grønt lys: E134, hvor satsingen ligger i Vestland, men likevel betyr mye for Rogaland, Rogfast og Bymiljøpakken, arbeid på E39 sørover og oppstart for Rv13. At høyprisbidraget på kraft tas bort, er også bra. Det fører til økt utbygging, noe som igjen danner grunnlag for satsing på nye, grønne næringer.

Hanne Marte Vatnaland, fylkespolitiker:
Budsjettet har mye bra, og svarer på de viktigste utfordringene akkurat nå, å dempe prisveksten, styrke forsvar og beredskap og satse videre på kraftutbygging. Enkeltpostene jeg er mest glad for, er rassikring på Rv13. Det står et samlet Rogaland fra Dalane i sør til Haugalandet i nord helhjertet bak.

Dagny Sunnanå Hausken, varaordfører i Stavanger:
Lavere barnehagepris er viktig for barnefamiliene. Dessuten er det positivt at vi får flere medisinstudenter i Stavanger. De vil blant annet avhjelpe fastlegekrisen. Vi får 10 millioner kroner mer til havbruksfondet, noe som betyr mye for oss. Høyprisbidraget, som mange andre også har trukket fram, fjernes, og satsene for boligstønad økes, for å ha nevnt noe.

Jarle Bø, ordfører i Randaberg:
Et offensivt budsjett, med fokus på morgendagen. Viktig at høyprisbidraget tas bort, slik at energisektoren kan reinvestere. Også positivt med økte frie inntekter til kommunene. Det skaper trygghet og forutsigbarhet for at vi kan gi et godt tilbud til innbyggerne våre.

Lisa Marie Ness Klungland, stortingsrepresentant:
At regjeringen vil opprette 500 nye plasser i varig tilrettelagt arbeid, er viktig. I tillegg økes studiestøtten, borteboer- og utstyrsstipend.

For å ha gode velferdstjenester, er det viktig at kommunene får økte inntekter, at sykehusene får en økning i budsjettene sine på 2,2 mrd. kr, at vi øker tilskuddordningen i Husbanken og selvsagt at maksprisen for barnehage går ned.

Strømstøtten er videreført, men den store jobben fremover blir å utjevne forskjellene mellom regionene. Og så er det selvsagt enormt viktig at midler til oppstart av Røldalstunellen kom på plass.

For Dalanes del er det svært positivt med økte inntekter gjennom grunnrenteskatt på vindkraft. For Senterpartiet var det og viktig å sikre støtte til Jøssingfjord Vitenmuseum og Magma Geopark. Men fortsatt er det store oppgaver som skal løses sør i fylket, blant annet Eigerøy bru.

Osmund Våga, ordfører i Bokn:
Noe av det mest positive for Bokn som havbrukskommune, er at produksjonsavgiften øker, for vår del med to millioner kroner. Det kommer godt med.