Meny
ry

Gratisferjene kaster snart loss

Viktige saker på dagsorden da fylkessamferdselsstyret hadde møte i dag. Nå er det klart at ferjene i Finnøysambandet og Ryfylkeferja blir gratis fra 28. september.

Forslaget ble fremmet av Sp, Ap, Høyre, KrF og Venstre, og var enstemmig.

-Vi er glade for at denne saken, som er en satsing fra regjeringens side, kommer på plass, sier Senterpartiets Berit Søvik Østerhus.  

Utvalget behandlet også det nye rutetilbudet i Lysefjorden. Berit Søvik Østerhus beroliger hyttefolk i Lysefjorden, som den siste tiden har fryktet betydelig høyere billettpriser.

-Denne saken skal igjen behandles i utvalgets neste møte, men vi ser for oss et tredelt takstsystem som er gratis for fastboende, omtrent som i dag for hyttefolk som klassifiseres som storbrukere og en høyere billettpris for sporadiske reisende, sier Østerhus som ellers er opptatt av at det nå legges opp til et bedre rutetilbud i området, til glede for alle brukere.

Senterpartiets ville ellers vite hva som er status i forhold til Byhaugtunnelen, hva som er årsak til at den ennå ikke er åpnet og når det skjer.

-Vi vet at den stengte tunnelen bidrar til en krevende trafikksituasjon i deler av Stavanger, er opptatt av at tunnelen åpnes snarest nå og venter på svar om dette, sier Søvik Østerhus som også stilte spørsmål om en aktuell sak i Årdal der en vegstrekning ved Ullestad asfalteres, samtidig som veien om ikke lenge skal flyttes i forbindelse med masseuttak.

-Det er viktig at det ikke sløses med offentlige midler. Svaret vi har fått, er at dette gjøres av trafikksikkerhetsgrunner, og det tar vi til etterretning som et godt svar, sier Berit Søvik Østerhus.