Meny

Hard dom fra Sps gruppeleder: Høyre, FrP, Venstre og KrF partier uten et politisk prosjekt

Høy temperatur og klare politiske skillelinjer i det nye fylkestingets første budsjettmøte denne uken, og det er allerede nå klart: Flertallspartienes kutt rammer mange rogalendinger hardt. Gratis ferjer forsvinner, og skolene må klare seg med 60 millioner kroner mindre de neste fire årene.

IMG_9765.jpg
Travle dager for fylkespolitikerne: Hanne Marte Vatnaland, Jarle Bø, Vilde Bilstad og Harald Halvorsen Løland. Bente Gro Milwertz Slettebø var ikke til stede da bildet ble tatt. 

-Dramatisk, slår Senterpartiets gruppeleder, Hanne Marte Vatnaland, fast, og frykter følgene av så store kutt i videregående. Senterpartiets gruppeleder nøler ikke i karakteristikken av posisjonen, det vil si Høyre, FrP, Venstre og KrF. 

-De er mer opptatt av ansvarsfraskrivelse enn politiske prosjekt, og leverer elendig distriktspolitikk og et syltynt budsjett, sier hun.

Ferjer i hardt vær 
Posisjonen har ikke vært til å rikke i ferjesaken. Det betyr at gratistilbudet faller bort. 

-15 millioner kroner kunne løst denne saken. Vi pekte på flere alternativer for å beholde tilbudet, men flertallspartiene var ikke interessert i å lytte. De hadde allerede bestemt seg. Denne saken handler ikke om penger, kun politikk, hevder Hanne Marte. 

Det mange spør seg om nå, etter fylkestingets vedtak, er om også den statlige støtten til gratisferje faller bort. 

-Det kan vi ikke utelukke, sier Senterpartiets gruppeleder som lover at hun framover vil ha tett kontakt med partiets folk på stortinget samt regjeringen i saken. 

Elevene blir taperne 
Følge tett vil hun også gjøre i forhold til den andre store saken denne uken, nemlig kutt i tilbudet i videregående skole. Hele 60 millioner kroner fordelt over fire år, med partiene som styrer fylket valgte heller ikke her å lytte, selv ikke til fylkesdirektøren som i sin innstilling sa nei til kutt. 

-Vi frykter dramatiske konsekvenser. Mange års satsing har løftet Rogalandsskolen til en topplassering på landsbasis i fullføring. Store økonomiske kutt, kan i verste fall føre til at mange flere faller ut av videregående, sier Hanne Marte som heller styrker opplæring med 50 millioner i perioden i sitt budsjett, og viser til krevende utfordringer for utdanningsfeltet framover.

En spesiell sak, reist av nettopp Senterpartiet i fylkestinget, kunne for øvrig finansiert viktige formål som eksempelvis ferje. 

Statens såkalte høyprisbidrag, en ekstraskatt for fylker som tar inn ekstraordinære inntekter på grunn av høye strømpriser, ble lagt inn i fylkeskommunens budsjett. Regjeringen har imidlertid fjernet ekstrabidraget, noe som for Rogalands del betyr 57,6 millioner kroner mer disponibelt. 

Men heller ikke her ville posisjonen på banen for å redde viktige tilbud til rogalendingene, og Senterpartiets forslag om å bruke deler av disse pengene på å opprettholde gratis ferjer, fikk kun opposisjonens stemmer og falt.