Meny

Hjerte for Bjerkreim og klar for nye politiske løft

TOPPKANDIDATEN/BJERKREIM: Travle dager, jovisst. Men for Bente Gro Milwertz Slettebø er nettopp det en måte å lade batteriene på. Senterpartiets ordførerkandidat i Bjerkreim er ikke redd for å ta et tak politisk, selv om hun synes den omstridte vindkraftsaken i kommunen er vanskelig. For egen del har hun tatt standpunkt mot flere vindturbiner. Likevel står hun i spissen for et parti hvor folk får lov til å mene hva de vil, og blir respektert for det. 

52967624767_b6b5fe2ace_o.jpg

49 år. Utdannet sykepleier. Agronom. Bonde. Ofte på farten. Engasjert – og med et stort hjerte for Bjerkreim. Ved siden av kommunevalget, nå også blant toppkandidatene til fylkestinget. 

Det var en konkret sak som førte til at Bente Gro i 2015 sa ja til å stå på Senterpartiets liste. 

-Den omhandlet skolen, hvor enkelte elever ikke hadde det greit. Jeg hadde selv unger i skolealder på denne tiden, og kjente at denne saken påvirket meg.

Lang historie kort: Da noen i partiet ringte og spurte om hun ville stå på liste til valget, sa hun ja. Stod på 8. plass, men ble krysset så mange ganger at hun kom inn i kommunestyret. 

Å engasjere seg, var likevel ikke noe nytt. Bente Gro hadde alltid stemt. Det lærte hun av mormor som var opptatt av lokaldemokratiet. Dessuten var hun aktiv i organisasjonslivet, blant annet som tillitsvalgt i bondelaget fra 2008, og stolt av lokallaget med over 350 medlemmer. Også Rogaland Bondelag har nytt godt av 49-åringens engasjement og arbeidskapasitet, og gjennom det har hun også jobbet nasjonalt. 

Som om ikke det var nok, bakgrunn også fra Bygdeungdomslaget og 4H. Å «læra ved å gjera» viste Bente Gro at kunnskap fra landbruk og sykepleie kan brukes over alt. Og, ikke minst: At hvis du bryr deg og bidrar, går det framover her i livet. 

Bondelag og 4H, altså, og her er hun på hjemmebane. Kyr og sauer, på garden fores dessuten også stutene opp. Produksjonen består av melk, kjøtt og ull. Det gir flertallet av døgnet timer mer enn nok innhold. 

-Jeg kjenner meg hjemme i Senterpartiet. Politikken er tett på oss. Den er nær og handler om hjemme. Der vi lever og bor, sier hun. 

Å snakke om kommunen, om Bjerkreim, engasjerer henne. Hun er stolt over lokalmiljøet og alle menneskene her. 

-Vi er jo en landbrukskommune, med en stor og viktig gruppe bønder. Samtidig har vi mange bedrifter som er startet av lokale grundere med en drøm om å skape noe, og som driver godt. Alt dette viser at bjerkreimsbuen har en sterk rygg og vilje og evne til å jobbe, ikke minst for fellesskapet. Samtidig er vi tett på hverandre. Jeg er like glad hver gang jeg er på et arrangement eller i kirka og treffer folk jeg kjenner, og som jeg kan si hei til. 

-Ingen utfordringer altså? 

-Jo, selvsagt. En av dem er å inkludere nye innbyggere i et sammensveiset miljø. Bjerkreim skal være et godt og trygt sted å bo. Du skal kjenne deg velkommen her, sier ordførerkandidaten som ofte snakker om respekten for enkeltmennesket, andres meninger, ønsker og behov. Det skjer ikke uten grunn. For var det én grunn til at hun valgte nettopp sykepleieryrket, var det hensynet til medmennesker. 

Å være Senterpartiets toppkandidat i Bjerkreim, var ikke noe hun tenkte seg den gang hun sa ja til å stå på listen. Dessuten er det, som hun sier, velgerne som avgjør det hele. Akkurat det skjer i en kommune hvor vindkraft er en viktig sak og et stridsspørsmål. Bente Gro legger ikke skjul på at hun personlig ikke ønsker å si ja til flere vindturbiner enn det kommunen allerede har.

-Ingen tvil om at vindkraft gir gode inntekter. Spørsmålet nå, er om vi skal si ja til enda mer. Personlig mener jeg nei. Vi har gjort vår del av jobben i forhold til videre utbygging. Sier vi ja til Moifjellet, tillater vi turbiner i et område som blir veldig synlige og inngripende på et helt annet vis enn det som er tilfelle med dagens turbiner. Det opprører både forbipasserende, hytteeiere og folk som bor her. I Senterpartiet er vi likevel enige om at hver og en skal få mene det man ønsker. Vi skal ha gode diskusjoner og avklare sakene godt, men kommer til å respektere det hver og en av oss mener. Det tenker jeg er en god måte å gjøre det på. 

En annen viktig sak, er selvstendige kommuner. Senterpartiets ordførerkandidat er selvsagt obs på at Høyre tenker annerledes, men for sin egen og partiets del er hun hundre prosent klar.

-Det vil vi gjøre alt vi kan for å forhindre. Jeg kan ikke tenke meg noe annet enn Bjerkreim som en selvstendig kommune. Det er det som garanterer gode tjenester nær folk, og alle de viktige sakene vi jobber for. Et godt tannlegetilbud igjen. Barnehager med løpende opptak. En skole som også i framtiden holder høy kvalitet. Ungdom som er engasjert lokalt. Og ikke minst, nærområdet, naturen og alt den gir. 

-Viktigst akkurat nå? 

-At folk gjør borgerplikten, engasjerer seg og stemmer. Det er slik vi sikrer lokaldemokratiet og Bjerkreims framtid, sier Bente Gro Milwertz Slettebø.