Meny
1

I sum et godt budsjett, men flere prosjekter må fram i køen

Mye positivt, men fortsatt utfordringer. Det er konklusjonen fra sentrale folk i Senterpartiet i Rogaland etter dagens framlegging av statsbudsjettet.

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg:
Det er beklagelig at E134 er utsatt. Viktig at dette står som nummer en når nye prosjekter skal i gang.  

Vi har ikke innflytelse over hvordan Nye Veier bruker pengene. Samtidig har vi klare forventninger til at dette betyr at det blir gang på E39-satsingen.

Positivt med tilskudd av regionale midler. Dette vil bety mye for næringsutviklingen i hele fylket. Også positivt at vi får mer penger til satsing på bredbånd. Selv om mange er utålmodige med tanke på regionvekstavtalen Dalane blir en del av og gjerne hadde sett at det var øremerket midler til dette, er det neste steget i denne prosessen å fylle avtalen med innhold.

Sist, men ikke minst, meget bra at staten tar over ansvaret for fiskerihavnene. Dette er viktig i Rogaland, hvor vi har et stort investeringsbehov i slike havner.

Tor Inge Eidesen, Haugesund Senterparti:
Flott at Regjeringen viderefører tilskudd til mindre byområder utenfor ordningen med byvekstavtaler. Det er et viktig bidrag til å stimulere vårt arbeid i Haugesund for en bærekraftig utvikling.

Ordfører Kjetil Slettebø, Bjerkreim:
Godt nytt som viser at vi blir lyttet til. Det er ikke lenge siden Nye Veier varslet utsettelse av strekningen Bue – Ålgård og Lyngdal – Mandal. Men vi vet ennå ikke hva budsjettet vil innebære i praksis. Hva de 6,1 milliardene vil betyr for framdriften for E39 gjennom Dalane, må Nye Veier svare på.

Randaberg-ordfører og fylkespolitiker Jarle Bø:
Veldig positivt at E39 ligger inne. Dette er viktig både for hele regionen og næringslivet. Meget bra med gratis ferger til Kvitsøy og Vassøy. Ingen har har vist et så stor engasjement for Vassøy som Senterpartiet, både i forhold til bro og nå gratis ferge.