Meny

Inger Helen er opptatt av å lytte til folk i Sandnes

TOPPKANDIDATEN/SANDNES: Hun har tatt lange og bestemte steg inn i Sandnes-politikken, og er klar for nye utfordringer. Sandnes Senterpartis ordførerkandidat, Inger Helen Aanestad (50), har ambisjoner og er opptatt av åpne og gode politiske prosesser i kommunen. Noe av det viktigste for politikerne, er å lytte til folk, sier hun.

52967625187_015e11f9d4_o.jpg

-Jeg tror at den beste politikken for folk i Sandnes kommer frem der flere gode krefter samarbeider og jobber frem løsninger som favner alle innbyggerne våre, sier Inger Helen som ikke er redd for å utfordre makten i Sandnes-politikken. 

-Jeg reagerer når politikere er mer opptatt av å undergrave andres politikk enn å løfte fram sin egen. Uansett hvor og hvordan det skjer, og jeg tror det foregår både i Sandnes og ellers, tror jeg folk flest er enige med meg i at det ikke er bra, sier hun.

Ingen Helen ble for alvor engasjert i lokalpolitikken ved forrige kommunevalg. Å jobbe for gode formål, er imidlertid ikke noe nytt for henne. Det fikk hun inn allerede med morsmelka. Det var bare slik det skulle være. Vil du ha et bedre nærmiljø, et bedre samfunn, må du ta initiativ. Ting skjer ikke av seg selv, fikk hun vite.

Som politiker er hun opptatt av mer mangfold i Sandnes-politikken.

-Kjønn, alder, etnisitet og faglig bakgrunn – det er enormt viktig at vi har en god bredde også innen politikken. Vi representerer et helt samfunn, og et må speiles også der hvor beslutningene tas, sier hun.

Med lang erfaring fra teknologibransjen, hvor hun i dag er prosjektleder, er hun opptatt av å utnytte alle de fordelene digitalisering gir oss.

-Vi er i en tid hvor vi må jobbe for å få maks ut av midlene vi har til rådighet. Det skjer ikke uten at vi på noen områder gjør endringer i måten vi driver på. Det handler ikke nødvendigvis om å gjøre mindre, men heller om å jobbe smartere. Der kan teknologien hjelpe oss.

Senterpartiets ordførerkandidat i Sandnes har mye ugjort i politikken. Hun trekker fram jordvern, skolen og samarbeid mellom idrett og kommune som tre viktige saker.

Jordvern, hvor eksempelvis Austrått er et av områdene hvor det er hardt press på matjorda, og hvor Senterpartiet selvsagt setter foten ned for utbygging.

Skole, barn og unge, hvor Inger Helen er opptatt av tett oppfølging av dem som står i fare for å falle utenfor, og av at de ulike hjelpeinstansene, skole, PPT og familievern, kan jobbe bedre sammen.

-Når det gjelder skolen, handler det om en såkalt helthetlig oppvekstpolitikk. Det handler om alt fra digitale hjelpemidler og høy kvalitet på undervisningen, til et godt SFO-tilbud og gjerne også enda bredere samarbeid med kulturskolen og frivillige organisasjoner. Vi ser også at det er store muligheter for å styrke samarbeidet mellom skolen og lokalsamfunnet. Giske ungdomsskole har gått foran med et godt eksempel. Der er det et eget valgfag under tittelen «Innsats for andre», der elevene blant annet besøker eldre i nærområdet. Mange friske, oppegående pensjonister isoleres ofte. Da kan ungdomsskolen være en ressurs.

-Sist, men ikke minst, treger vi et enda tettere samarbeid mellom idretten og kommunen. Det gjelder alt fra finansering av nye anlegg, til tilskudd til vedlikehold. Idretten er enormt viktig på mange plan. Det må vi styrke ytterligere, sier Inger Helen Aanestad.