Meny

Kampen mot utenforskap begynner lenge før skolealder

Rogaland er blant landets beste fylker på fullføring av videregående skole. Et av de aller viktigste verktøyene mot utenforskap, er fullført videregående utdanning.

Av Ørjan Fjellkårstad og Hanne Marte Vatnaland, ordførerkandidat, Karmøy og fylkesordførerkandidat, Senterpartiet.

bd3026a1-0e0b-4fba-b147-fe4b26d81d48.jpeg

Rogaland er blant landets beste fylker på fullføring av videregående skole. Et av de aller viktigste verktøyene mot utenforskap, er fullført videregående utdanning.

Kampen mot utenforskap begynner likevel lenge før skolealder. Grunnlaget for mestring og en god psykisk helse legges allerede i barnehagen, og derfor er Senterpartiet spesielt opptatt av de 1.000 første dagene.

Det trengs tettere samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og andre gode krefter, slik at vi fanger opp de som trenger hjelp og støtte så tidlig som mulig. Da må vi slutte med silotenking, og heller se hele bildet rundt barnets oppvekstvilkår.

Det brukes enorme ressurser på “reparasjon” av unge mellom 15-20 år, og forsvinnende lite på forebygging i den tida påvirkningsvinduet er aller størst, altså i barnehage og tidlig grunnskole. Det koster både samfunnet og den enkelte forferdelig mye å sette inn tiltak når en ungdom allerede har strevd altfor lenge.

Derfor må vi investere i barn og unge sine oppvekstvilkår, i barnehage- og skolehverdag; styrking av lavterskeltilbud rettet mot barn og unge og mot familiene; sikre et fritidstilbud for alle; og bygge opp under frivilligheten i kommunene. Alle disse utgjør rammene rundt det som former våre barns framtid og deres psykiske helse.

Det trengs en gradvis snuoperasjon i ressursbruken mot forebygging, for å forebygge utenforskap vil koste. Vi i Senterpartiet mener likevel det vil koste mer å la være.