Meny
IMG_5015

Klar for vekst og utvikling,  men verner matjord og natur 

VALG 23: Vekst og utvikling, samtidig som kommunen tar vare på natur og matjord. Senterpartiets ordførerkandidat, Tor Inge Eidesen, vil gjøre påstander fra politiske motstandere om at det ikke er mulig med utvikling uten å ta matjord, til skamme. 

-Haugesund er en konsentrert og tett bykommune. 98 prosent av innbyggerne våre bor i byen. Det er ikke noe nytt at vi skjermer viktige arealer for utbygging, for eksempel er de viktige friluftsområdene i Djupadalen "hellige" for haugesunderne. Vi må ha samme holdning til arealene der vi kan produsere mat. Utviklingsmulighetene sentralt i Haugesund er gode, og det er allerede vedtatt eller igangsatt planarbeid for om lag 3000 boliger. Dette vil være mer enn behovet fram mot 2050, ifølge prognoser. Samtidig skal vi sørge for å bevare og utvikle gode boligområder og nærmiljø i bydelene. I tillegg er det viktig for Senterpartiet i Haugesund at vi legger til rette for utvikling i de spredtbygde områdene av kommunen.

Senterpartiets toppkandidat i Haugesund er ikke redd for å imøtegå Høyre, som mener matjord må tas for å sikre utvikling, og hevder at sier kommunen nei til det, sier man samtidig nei til vekst. Han er heller ikke enig når enkelte hevder at samarbeidet mellom det offentlige og utbyggerne ikke er godt nok, og viser eksempelvis til en periode i vår der 98 av 100 byggesaker gikk gjennom og ble godkjent av kommunen. 

-Vi må klare å ha to tanker i hodet samtidig. Vi sier ikke nei til utbygging og utvikling, men må styre hvor det skal finne sted. Vi ønsker fortsatt fortetting i sentrum for å gjøre det attraktivt å bo i byen, samt utvikling av bygdene i utkanten. Blir befolkningsveksten mye større enn prognosene sier, har Haugesund nok areal å ta av. Aksen Haugesund - Sveio gir rom for framtidig utbygging uten å ødelegge viktige arealer, sier Tor Inge Eidesen.