Meny

Klar støtte til næringsvekst i distriktene

Ingen tvil om hva flertallet i fylkespolitikken i Rogaland mener. Vekst i distriktene er avhengig av næringslivet, samtidig som naturen og miljøet ivaretas. Det er godt nytt for North Sea Energy Park i Bjerkreim og Grieg Seafoods planer på Bokn.

188691171_4417416391604848_8574621194816679194_n.jpeg
Mai 2021: Sentrale Sp-folk besøkte Bjerkreim og fikk med selvsyn se mulighetene i området som skal bli North Sea Energy Park.

I to saker i dagens møte i fylkesutvalget satte politikerne foten ned for innstillingen fra fylkesdirektøren, som i begge tilfeller ville fremme innsigelse.

Administrasjonen ønsket å si nei til planene for framføring av kraft til North Sea Energy Park i Bjerkreim, samt nei til Grieg Seafoods planer om utvidelse på Bokn.

Politikerne ville imidlertid noe annet. Det er Hanne Marte Vatnaland glad for.

Næringsliv, natur og miljø
-Næringsaktivitet gir utvikling og verdiskaping i distriktene, og vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang. Det er fullt mulig å ta vare på natur og miljø, samtidig som vi sikrer vekst som igjen gir befolkningsgrunnlag. I Bjerkreim vil kraftlinjene inn til området gå i samme trasé som der Statnett har sine linjer. Det er en god løsning, også med tanke på minst mulig påvirkning på miljøet, sier hun.

North Sea Energy Park ligger i området ved Hetlandsskogen, og en ferdig regulert til næringsområde. Arealet er en del av regionens planlagte områder for grønn, kraftkrevende industri.

-De store bedriftene venter ikke, men velger de områdene som er klare for etablering. Derfor var dagens vedtak viktig, sier Hanne Marte.

Foregangsbedrift innen havbruk
Viktig er det også å sikre videre utvikling i Bokn. Der har Grieg Seafood spennende planer for vekst. Også disse møtte i utgangspunkt motbør fra fylkesdirektøren.

-Vi kan ikke bare være opptatt av vekst i distriktet på papiret, men må gripe enhver anledning så lenge vi ivaretar miljø og bærekraft. Grieg driver en type virksomhet vi ønsker å satse på. Bedriften har tatt grep for en mer bærekraftig produksjon, og satser på forskning og utvikling rundt landbaserte anlegg. Så dette er viktig både for Bokn og resten av Rogaland, sier Hanne Marte Vatnaland.