Meny

Klart for god Sp-politikk i viktige utvalg i fylket

Med Hanne Marte Vatnaland i spissen, er Senterpartiets folk i fylkespolitikken de kommende fire årene godt i gang med arbeidet.

IMG_2584 3.jpg

Jarle Bø vil fortsatt være å finne i en sentral rolle. Ved siden av fylkestinget, vil Randaberg-ordføreren sitte i samferdselsutvalget, hvor han har prioriteringen klar. 

-Å drive samferdsel er kostbart. Det er dyrt å bygge, og det er dyrt å vedlikeholde. Det viktigste blir mest mulig veg for pengene. Vi må jobbe enda smartere, og forbedre strekninger og trafikkløsninger der vi kan i stedet for alltid å bygge nytt, sier han. 

Jarle er også opptatt av å fortsette arbeidet med rassikring, og selvsagt et godt kollektivtilbud. Av større prosjekter trekker han fram E39 Smiene – Harestad, som han ser fram til å få gjennomført.

Ved siden av å være varaordfører i Bjerkreim, er Bente Gro Milwertz Slettebø klar for en periode som medlem i fylkestinget, samt fylkets opplæringsutvalg. 

-Jeg ser fram til å få mer innsikt i et viktig område, nemlig å lose ungdommene våre gjennom videregående skole til fagbrev og studiekompetanse. Jeg er opptatt av å bidra til å styrke mulighetene i distriktet, legge til rette for utdanning gjennom hele livet og få alle gjennom en utdanning de ønsker og trenger, sier hun og trekker fram tilbud om kortreist sykepleierutdanning som et eksempel på mulighetene i distriktet. 

-Det blir spennende å være tett på Dalane vgs-saken og spørsmålet om det blir nybygg eller oppgradering på dagens tomt. Dessuten er Øksnevad vgs viktig for meg. Jeg håper skolen igjen kan tilby internat, blir mer tilgjengelig for hele sørfylket og et lokomotiv innenfor feltet sitt.

Som medlem i regional-, kultur- og næringsutvalet (RKNU) i fylket, er Harald Halvorsen Løland ikke minst opptatt av Ryfylke og Haugalandet.  

-Jeg vil bidra med kjennskapen min til næringslivet i Ryfylke. De neste årene vil det skje mye knyttet til det grønne skiftet, både innen havvind, ammoniakk/hydrogen og effektivisering av vannkraft. Det betyr at linjenettet må utvikles. For små og mellomstore bedrifter åpner det nye muligheter hvor fylket kan spille en viktig rolle og sikre varige gevinster lokalt, sier han.

Som medlem av RKNU vil Harald også jobbe med kultur og det brede organisasjonslivet.

-Spennende å bli bedre kjent med alt det viktige som skjer i kultursektoren og frivilligheten, sier han.