Meny
_MG_9068

Klart for gratis skolemat til stadig flere Stavanger-skoler

VALG 23: Gratis skolemat reduserer forskjeller, styrker læringsevnen og det sosiale fellesskapet i Stavanger-skolen. Det sier Senterpartiets varaordfører i Stavanger, Dagny Sunnanå Hausken. 

-Vi snakker mye om å utligne forskjellene i skolen og samfunnet ellers. Å tilby gratis mat er et viktig tiltak for å få det til, sier Dagny som er Senterpartiets ordførerkandidat.

Sammen med de andre partiene i posisjonen i kommunen, har Senterpartiet de siste årene satset stort på tilbudet. Et stort antall skoler har det allerede, og planene er klare for videre utrulling. 

Ved siden av at et måltid gjør godt for energinivå og konsentrasjon, er Dagny opptatt av spiseforstyrrelser og psykiske utfordringer som er et stadig økende problem blant barn og unge. Hun tror gode matvaner og fellesskap ved måltidet, kan være viktige tiltak. Sist, men ikke minst, mener hun et måltid i løpet av skoledagen, bidrar til å motvirke utenforskap. 

-Alt barn og unge gjør sammen, er positivt og verdifullt for at ikke noen skal føle seg utenfor, sier hun. 

At skolemat har en viktig funksjon, er slått fast i mange undersøkelser. Land som Sverige og Finland har hatt et slikt tilbud i tiår. Det samme gjelder ellers i Europa. 

Skolemat er viktig folkehelsearbeid, og vi er klare for å fortsette mot målet om at alle grunnskoler i Stavanger skal ha tilbudet, sier Dagny Sunnanå Hausken.