Meny

Første arbeidsdag på hjemmebane

Han kom til sine egne, og var opptatt av å møte hjemfylket. -Mange har etterlyst en statsråd fra Rogaland, og for meg var det viktig å markere denne dagen nettopp her, sier den nye landbruks- og matministeren.

IMG_1751.jpg

Geir Pollestad møtte media, folk innen landbruket og egne partifeller til frokost og kake hos Nibio Særheim i Klepp. Med mange års erfaring fra arbeid med nettopp landbruket, har ikke den ferske statsråden behov for mye tid til å sette seg inn i fagfeltet. Det betyr fullt trøkk fra dag en.

-Min viktigste jobb er å være en tilstedeværende og lyttende statsråd. Samtidig er det også mitt ansvar å trekke konklusjoner og ta avgjørelser. Jeg kjenner selvsagt på forventningene. Likevel opplever jeg en tillit og tiltro fra næringen som jeg setter stor pris på, sier Geir som har aktuelle og viktige saker liggende i kø.

-Jeg hadde allerede fredag møte om situasjonen knyttet til fugleinfluensa i nord, og fikk også en orientering om status i saken knyttet til erstatning for pelsdyrbøndene. Blant de viktige sakene i tiden framover, er det å få etablert et beredskapslager for korn, og ikke minst arbeide videre med en opptrappingsplan for inntektene i landbruket, sier han.