Meny
image

Millionstøtte til studentene i Rogaland

Studentene i Rogaland får ekstraordinær støtte på over 8 millioner kroner. Pengene skal gå til studentsamskipnad, fagskoler, høyskoler og universitet for å hjelpe studentene å opprettholde framdrift i studiene, samt til flere sosiale lavterskeltilbud.

Det er Senterpartiets Lisa Marie Ness Klungland glad for. Hun sier at mange studenter den senere tiden har følt seg ensomme og isolerte. Derfor er det viktig å bidra med penger til tiltak som kan gjøre at flere kan mestre og bestå studieåret, sier hun.  

Stortinget har vedtatt å tildele 170 millioner kroner til å følge opp studentene faglig og sosialt i år. Målet er at utdanningsinstitusjonene og samskipnadene raskt kan sette i gang eller forlenge ekstra tiltak for å hjelpe studentene.

Pengene er fordelt på statlige universiteter og høyskoler som får 82 millioner, private høgskoler får 11 millioner kroner, fagskolene som får 17 millioner kroner og studentsamskipnadene som får 60 millioner kroner.

Rogaland
Universitetet i Stavanger 4 056 000
Studentsamskipnaden i Stavanger 2 889 000
AOF Fagskolen 681 576
Fagskolen Rogaland 646 748
Kunstskolen i Stavanger 71 312
NORTRAIN 67 154
BI Stavanger via BI sentralt
Haugesund (en del av Studentsamskipnaden på Vestlandet) 9 009 000
Haugesund (en del av Høgskulen på Vestlandet) 5 652 000  
Høgskulen for grøn utvikling 56 000
VID vitenskapelige høgskole 1 021 000