Meny
foto2

Nok elektrisitet og lavt konfliktnivå suksesskriterier for kraftkrevende industri i Rogaland

Ingen tvil om at Rogaland har store muligheter innen kraftkrevende industri. Men skal vi bli ledende på området, må vi sikre tilførsel av nok elektrisitet. Vi må jobbe på tvers av kommunegrensene og tenke regionalt. Sist, men ikke minst, må vi i størst mulig grad unngå konflikt rundt industriprosjekter. Det vil bare forsinke satsingen.

Det sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg og Sauda-ordfører og leder av Ryfylkerådet, Asbjørn Birkeland, som de siste dagene har besøkt noen av Skandinavias største industrisatsinger i Luleå, Skellefteå og Boden i Nord-Sverige.

De to har vært en del av en gruppe fra Rogaland som har sett nærmere på store industrisatsinger i Sverige. De nordlige delene av vårt naboland har vært en suksess når det gjelder etablering av store datasentersentre, batterifabrikker og smelteverk.

Svenskene har vært tidligere ute enn oss. De stod med ryggen mot veggen etter stort fall i sysselsetting, aktivitet og verdiskaping for noen år siden, og valgte å tenke helt nytt i forhold til mulighetene for industrietablering.

Et eksempel er Skellefteå, som har gått fra en by med aldrende befolkning og lav befolkningsvekst til industriby i enorm vekst. Etableringen av batterifabrikken Northvolt fikk fart på utviklingen

At nettopp denne delen av Sverige huset kraftkrevende industri, henger også sammen med store tilgjengelige arealer og lavt konfliktnivå rundt etableringene.

Prosjektene har jobbet på tvers av kommunegrensene. De har hatt overordnede politiske mål, fokus på verdiskaping rundt de store virksomhetene og ikke minst koblet universitet og høgskoler på med nye linjer og studier.

Dessuten, poengterer Bergsvåg og Birkeland, har etableringene hatt fokus på utnyttelse av restvarme og -energi, og dermed innfridd kravene den såkalte sirkulærøkonomien stiller. De to trekker også fram at slik satsing ikke kun er for store bedrifter. Etableringene skaper også muligheter for mindre etableringer i omlandet.

Vel hjemme i Rogaland er den regionale planen for kraftkrevende industri viktig å få på plass. Den skal trolig på høring til høsten, for så å bli vedtatt i 2023. I tillegg er det viktig at industrien, politikerne og akademia jobber tett sammen for å sikre satsingen, mener Arne Bergsvåg og Asbjørn Birkeland.

Begge har tro på slik industri, og sier den siste tidens prisøkning på elektrisk kraft i Norge ikke endret mulighetene. Om kraft er dyrt her hjemme, er den enda dyrere internasjonalt. Dessuten snakker vi om langsiktig satsing, understreker de to.