Meny

Om ingen lokalt og regionalt setter foten ned i Kalberg-saken, må regjeringen si stopp

Det ligger et stort ansvar på politikerne i Time som skal ta stilling til Green Mountains planer om et gigantisk datasenter på Kalberg. Det er all grunn til å lytte til dem som hevder at politikernes vedtak kan føre til høyere strømpris i hele NO2-området.

Design uten navn (3).png

Av Hanne Marte Vatnaland, Rogaland Senterparti, og Tarald Magne Oma, Time Senterparti

I ekspressfart vil Green Mountain bygge datasenter på Kalberg. Ordføreren i Time er positiv til planene. Han er opptatt av å skape arbeidsplasser, sier han - som om andre ikke skulle være det. Saken handler imidlertid om mye mer. Det er en skandale dersom politikerne setter til side saksbehandling og demokratiske spilleregler, og lar kapitalkreftene råkjøre. Dette handler om likhet for loven.

Prosjektet, hvor det angivelig skal investeres 50 milliarder, ble lansert forrige mandag. For oss med hjerte for jordvern, var planene et slag under beltestedet.

I dagene som har gått, har imidlertid folk våknet. Kritiske kommentarer har haglet fra tverrpolitisk hold, lokalt og regionalt og fra ulike bransjer og næringer. Det skal ikke mye kunnskap og fornuft til for å forstå at måten Green Mountain forsøker å presse denne saken gjennom på, er udemokratisk og på kollisjonskurs med vanlig saksbehandling. Det forstår forhåpentlig også kommunepolitikerne i Time, som får saken til behandling først.  

Det er mye som skurrer i denne saken, og som bør få alarmen til å gå.

Folk flest er opptatt av dyrtid, og har fått med seg at utbyggeren hevder gigantprosjektet ikke kommer til å påvirke strømprisen. Det er i beste fall en upresis framstilling. De siste dagene har det kommet fram fakta og informasjon som tyder på det stikk motsatte.

Denne saken handler også om utvikling av regionen. I Rogaland har vi en plan, vedtatt av fylkestinget i vår, for hvordan vi vil drive verdiskaping gjennom etablering av arealkrevende industri. Vi har flere velegnede områder for slik virksomhet både i nord og sør, områder som er regulert, hvor det ikke er jordvernkonflikt og hvor kraften i praksis vil bli tilgjengelig.  

Skal vi gjøre alvor av ambisjonene om å skape verdier i hele fylket, må vi tenke både Haugalandet, Ryfylke og Dalane når vi trekker de store linjene. Hvis ikke går det med planen slik mange frykter, nemlig at den blir liggende og støve ned i en skuffe.

Dersom Green Mountain og andre aktører vil satse, har vi eksempelvis Haugaland Næringspark ved Gismarvik i Tysvær. Her ligger 5000 dekar klar for å bli tatt i bruk til kraftkrevende industri. Lenger sør i fylket, i Bjerkreim kommune, ligger North Sea Energy Park klar for å huse tilsvarende industri, datasenter, batteriproduksjon, hydrogenproduksjon og landbasert fiskeoppdrett. Også i Ryfylke, hvor mye kraft produseres, er det gode muligheter for areal- og kraftkrevende industri.

Nå først er det politikerne i Time som skal ta stilling til Green Mountains planer. Senere vil Rogaland fylkeskommune komme på banen. Siste instans i Rogaland er Statsforvalteren.

Det er imidlertid ikke noe absolutt kommunalt eller regionalt selvstyre i forbindelse med saker knyttet til plan- og bygningsloven. Det betyr at regjeringen og Kommunal- og distriktsdepartementet har siste ord i saken. Det er særlig aktuelt i saker av nasjonal interesse.

Om ikke Kalberg-planene blir stoppet i kommunen, fylkeskommunen eller hos Statsforvalteren, må departementet sette foten ned, og en gang for alle stoppe planene.