Meny
åkra

På Åkrehamn vgs blir hver enkelt elev sett, hørt og forstått

Ingen fylker her i landet er bedre enn Rogaland når det gjelder fullføring av videregående skole. Det gleder Senterpartiets skolepolitiker Hanne Marte Vatnaland, som likevel har enda høyere ambisjoner. Hun viser til Åkrehamn videregående som ligger nesten 20 prosent over snittet for fullført på yrkesfag i fylket.

-Det skjer mye positivt i skolene, men ingen tvil om at Åkrehamn har enorme resultater, og det kommer også fram i elevundersøkelsen blant elevene selv, sier Vatnaland som mener forklaringen bak tallene er klar: Både ledelsen og personalet ved skolen ser den enkelte elev, og sørger for å hente ut det beste fra hver og en for at de skal være best mulig forberedt på yrkeslivet etter skolen.

Denne uken behandler fylkestinget kvalitetsmeldingen for videregående opplæring, en melding hvor nettopp fullført utdanning er et hovedpunkt og sannsynligvis det viktigste tiltaket mot at unge havner i utenforskap. 

Og akkurat dette har rektor Åse Bratthammer ved Åkrehamn vgs lang erfaring med.

-Det finnes ikke noen kvikkfiks her, men vi møter elevene med et felles utgangspunkt om at alle er like verdifulle. Vi har lenge jobbet med å utvikle en kultur ved skolen der vi legger vekt på å se, høre og forstå elevene, uansett hvilke utfordringer de har. Vi mener det er skolen som må tilpasse seg den enkelte ungdoms situasjon og behov, ikke omvendt. Noen mener kanskje at en slik holdning er å gi for mye etter, men det er ikke det det er snakk om. Vi møter eleven der han eller hun er, og ser at vi over tid klarer å skape motivasjon for skole og utdanning, og dermed en mulighet for å fullføre, sier Bratthammer. 

-Åkrehamn viser at det nytter å tenke utradisjonelt og fleksibelt. En slik holdning og elevsyn trenger unge mennesker som er i en krevende situasjon, men som likevel innerst inne har et ønske om å få et vitnemål fra videregående, sier Hanne Marte Vatnaland. 

I løpet av neste skoleår blir fokus på fullføring av videregående skole enda sterkere også i Rogaland. Da settes den såkalte fullføringsreformen ut i livet. Selv om det er et stykke fram til det skjer, mener Hanne Marte Vatnaland at det bare er å sette i gang jobben. 

Et viktig side av reformen er at elevene, ved siden av et skoletilbud, skal ha rett til å gå ut av videregående med godkjent opplæring og vitnemål. 

Ved Åkrehamn videregående er Åse Bratthammer og hennes kolleger allerede godt i gang, og flere skoler i fylket kommer etter.