Meny
IMG_4462

Politikerne fikk klar beskjed, håp om at Rv 13-arbeidet starter tidligere

Klar tale fra folk i Suldal da 60-70 av dem i dag inntok Oslo og plassen foran Stortinget: Nå må det skje noe. Vi kan ikke leve med en veg som skaper utrygghet hver dag hele året, sier tidligere Suldal-ordfører Torkel Myklebust som var en av dem som var i hovedstaden i dag.

På plass var også blant andre Hadle Eide Bakka og Arin Eirikssøn, som holdt appeller på vegne av Suldal og ikke minst ungdommene i kommunen.

De møtte blant andre Senterpartiets Geir Pollestad og Lisa Marie Ness Klungland, og Geir sier politikerne skal gjøre alt som står i deres makt for å finne en løsning for Rødsliane og videre arbeid med rassikring langs vegen. 

-På bakgrunn av det brede lokale engasjementet og de signalene vi har fått fra rogalandsbenken samt innsats fra bla NAF, LO og NHO, håper jeg at arbeidet framskyndes til oppstart om 2-3 mot 5-6 år som man har diskutert tidligere, sier Myklebust.

Og skal den tidligere Suldal-ordføreren trekke fram det kanskje mest positive scenariet, utelukker han ikke oppstart så tidlig som om et par års tid. For etter dagens møter med politikere og administrasjon i departementet, er han forsiktig optimist.  

Ved siden av markeringen utenfor Stortinget, hadde representanter fra Suldal også møte med den politiske og administrative ledelsen i departementet.

Stadig mer forståelse altså for at man ikke kan leve lenger med den utrygge veien. Barn og unge kjøres her hver dag, og dette er en viktig rute for næringslivet og turistene.

-Nå håper vi på en forskottering fra fylke og Suldal kommune. Skulle dette bli et alternativ, må det uansett avklares med staten som må sikre fullfinansiering slik at det blir håndterbart for de som skal forskottere, sier Torkel Myklebust.