Meny
Foto: NRK.

Regjeringen leverer, solid økning for både kommuner og fylkeskommune

177 millioner kroner mer til kommunene i Rogaland enn med Solberg-regjeringen. Og tilsvarende, ytterligere 45 millioner til fylkeskommunen. Det er tallene for vårt fylke i tillegget til statsbudsjettet, som ble lagt fram i dag.

En styrket kommuneøkonomi og fokus på et enda bedre skoletilbud, er to av de viktige trekkene i Regjeringens budsjett. Nå er Senterpartiet og Arbeiderpartiet klare til å sette seg til forhandlingsbordet. Det kan bli krevende, selv om stortingsrepresentant Geir Pollestad tror budsjettet peker i en retning også SV vil stille seg bak.

-Dette er et budsjett som innfrir på de politiske løftene vi gikk til valg på: En bedre fordeling mellom folk, en aktiv distriktspolitikk og en tydelig nærings- og klimapolitikk, sier Pollestad, som er medlem i finanskomiteen.

-Og, legger han til: For et parti som er opptatt av norsk matproduksjon, er en milliard kroner ekstra noe vi må si oss meget godt fornøyd med.

-De grepene vi har gjort her, markerer Regjeringens retning. Før jul er vi i gang med budsjettarbeidet for 2023. Da vil vi ytterligere styrke satsingene, sier han.

-Allerede etter noen få uker kan en se at landet har fått en ny regjering og en ny kurs. Mer til kommunene gjør at vi som lokalpolitikere kan styrke arbeidet for psykisk helse hos de unge, sier leder i Rogaland Senterparti, Vidar Nedrebø.

I Rogaland mottas det justerte budsjettet med mange godord. Her er noen kommentarer: 

Rogaland fylkeskommune
-Drøyt 45 millioner kroner gir oss mer handlingsrom, ikke minst når det gjelder videregående skole og opplæring, samferdsel og kollektivtransport. Regjeringen ser utfordringene i fylkene også når det gjelder lærlingene og viktigheten av yrkesfagene, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.

Bergsvåg trekker fram kutt i fergeprisene og økning i pendlerfradrag, noe som vil ha betydning for mange. At kultur, idrett og frivillighet omsider får full momskompensasjon, mener han også vil bidra til en viktig stimulering av organisasjonslivet.  

Stavanger kommune
-Veldig positivt med økt tilskudd til skolene. Generelt betyr en samlet økning på 48 millioner kroner til Stavanger mye i forhold til kommuneøkonomien og våre mange viktige oppgaver, sier varaordfører Dagny Sunnanå Hausken.

Randaberg kommune
-All styrking av kommuneøkonomien er positiv, og betyr blant annet en bedre eldreomsorg og bedre tjenester til barn og unge. Dagens budsjett bidrar til å opprettholde dette, sier ordfører Jarle Bø.

Sauda kommune
-Vi får en økning i frie inntekter på over 2,8 millioner, noe som er veldig positivt. Dette gir oss mer handlingsrom. Ellers vil jeg trekke fram gode tiltak som vil få direkte uttelling for innbyggerne våre; lavere el-avgift, økt fagforeningsfradrag og større fradrag for pendlerne. Folk i Sauda vil merke forskjell fra første dag med ny regjering, sier ordfører Asbjørn Birkeland.

Bjerkreim kommune
-Jeg er fornøyd med helheten – at det går mot bedre tider for småkommunene og distriktene. Og så er det veldig gledelig at landbruket styrkes så mye. Vi skulle gjerne sett noe mer på vindkraft, men det får vi komme tilbake til neste år, sier ordfører Kjetil Slettebø.

Lund kommune
-I Lund er vi svært glade for at valgkampløftet på 0,5 millioner kroner per år per grunnskole ble innfridd på første forsøk. Det gir håp om at det kan bli ro rundt skolestrukturen i overskuelig framtid, sier ordfører Magnhild Eia.

Haugesund kommune
-Det er svært positivt at de frie inntektene til kommunene øker. Nå blir det mulig å styrke tilbudet. Og så er det gledelig at Regjeringen reverserer økningen i egenandelene for ressurskrevende brukere. Solbergregjeringens økning av de kommunale egenandelene har skapt en krevende og uoversiktlig økonomisk situasjon overfor de innbyggerne som trenger gode kommunale tjenester aller mest, sier Tor Inge Eidesen i Senterpartiet i Haugesund .

 

Så mye mer får Rogaland

Eigersund 6 264
Stavanger 48 251
Haugesund 10 799
Sandnes 25 770
Sokndal 1 047
Lund 2 453
Bjerkreim 1 403
Hå 6 846
Klepp 6 703
Time 6 776
Gjesdal 4 489
Sola 10 350
Randaberg 3 179
Strand 4 632
Hjelmeland 2 083
Suldal 4 394
Sauda 2 816
Kvitsøy 669
Bokn 681
Tysvær 5 392
Karmøy 15 724
Utsira 642
Vindafjord 5 961

Økning for Rogaland Fylkeskommune (1000 kroner):
45 391

(Alle tall i 1000 kroner)