Meny

Rogalands stemme enda sterkere i rikspolitikken

Travel høst og mange viktige saker på dagsorden for våre to på tinget. Som ny fraksjonsleder er utfordringene i helsevesenet noe av det som opptar Lisa Marie Ness Klungland aller mest for tiden. Tor Inge Eidesen er medlem i arbeids- og sosialkomiteen, hvor hjelp til folk i en krevende dyrtid er viktig.

IMG_3320.jpg

En partisak først, for det er ingen tvil om at Geir Pollestad som ny statsråd var en av høstens begivenheter for Senterpartiet, Rogaland og landbruket. Sammen med andre endringer i regjeringen, er vårt fylkes stemme blitt enda sterkere også i rikspolitikken.

Blant mange viktige saker, trekker Lisa og Tor Inge fram gratisferjer i Rogaland, prisen på boknafjordferjen som ble redusert, gjennomslag for tunell Seljestad - Røldal, Rogfast og avklaring på Rødsliane som gjør at arbeidet forhåpentlig kommer i gang for fullt i 2024. Også styrking av Heimevernet trekkes fram av de to.

Våre folk på tinget er også fornøyd med at lostjenesten på Kvitsøy er avklart, og at langtidsplanen for forsvaret har fått mye oppmerksomhet, ikke minst av hensyn til den viktige aktiviteten på sokkelen hvor både politiet og forsvaret er viktige. Av partisaker er begge glade for at landsmøtet i 2025 legges til Haugesund.

Som leder av fraksjonen står Lisa midt i krevende utfordringer for helsevesenet. En av sakene hun følger spesielt, er situasjonen ved Flekkefjord sykehus der akuttilbudet har vært nede. Det er viktig at sykehuset sikrer rekruttering, slik at tilbudet kan åpne opp igjen, noe som ikke minst betyr mye for folk i Lund og Sokndal.

Som medlem i stortingets arbeids- og sosialkomite er dyrtid noe av det som opptar Tor Inge mest.  

-Noe av det viktigste for oss, er å synliggjøre regjeringens politikk på området, eksempelvis strømstøtte, økt sosialhjelp og andre støtteordninger. Vi må få kontroll over pris- og renteutviklingen, og ha en god politikk som gjør at flest mulig er i arbeid. En viktig sak er også oppfølging av pensjonsutvalget. Det at folk jobber lenger, er avgjørende for at vi skal kunne finansiere et godt pensjonssystem.

Selv om han har møtt som vara på tinget tidligere, var det først etter at Geir ble statsråd at Tor Inge ble fast møtende representant. Både inspirerende og spennende, slår han selv fast.

Nå ser både han og Lisa fram til 2024 og vårsesjonen.

Renteøkning, folks og næringslivets økonomiske situasjon blir bare én av sakene som kommer til å ta mye tid framover, ikke minst i forbindelse med revidert budsjett. Vi må også passe på at aktiviteten eksempelvis i byggenæringen ikke stopper for mye opp.

Viktig blir også NTP, hvor E134 Bakka – Solheim, E39 og RV13 er blant temaene.

Og sist, men ikke minst: Strømsaken må det finnes en løsning på. Felles sone, mer bruk av flaskehalsinntekter – mulighetene er mange, framholder de to, som begge er glade for at partilederen har vært så tydelig på at det ikke skal bygges nye utenlandskabler.