Meny
57468040_852628211739757_5431881418839949312_n

Roper varsku om mangel på trafikklærere, kan ramme landslinjen for yrkessjåfører i Sauda

FYLKESTINGET: Det er en kritisk mangel på trafikklærere for tunge kjøretøy, og Senterpartiets Hanne Marte Vatnaland frykter at det i sin tur vil føre til reduksjon i utdanningen av nye yrkessjåfører. Det kan ramme landslinjen for yrkessjåførutdanningen ved Sauda videregående skole. 

Skjermbilde 2022-02-22 kl. 14.49.22.png

Hanne Marte tok opp saken i fylkestinget i dag, hvor hun blant annet viste til at saken nylig ble tatt opp på LOs regionkonferanse.

Norsk Lastebileierforbund spår at vi vil trenge 10 000 nye yrkessjåfører de neste 8-10 årene. Samtidig må de videregående skolene i landet si nei til yrkessjåførelever på grunn av mangelen på trafikklærere.

Vegvesenet mangler sensorer, og de kommersielle trafikkskolene betaler hundretusenvis av kroner i skolepenger for å lokke til seg tungbillærere.

I fjor ble det kun utdannet 12 nye trafikklærere for tunge kjøretøy ved landets eneste utdanningstilbud som ligger i Stjørdal i Trøndelag. Disse skal jobbe i Vegvesenet, de videregående skolene og ved de kommersielle trafikkskolene.

De som vil inn på høyere utdanning for slike lærere, møter skyhøye krav. Det er kostbart, og er altså kun mulig ved ett lærested. Vi må gjøre noe med denne situasjonen, slik at vi sikrer utdanning av tungbilsjåførene vi trenger i årene som kommer, sier Hanne Marte som spurte fylkesordføreren om hva fylkeskommunen kan gjøre for å møte problemstillingen med altfor få trafikklærere på tunge kjøretøy. 

I sitt svar sa fylkesordføreren at Sauda vgs gjennom mange år har hatt problemer med å rekruttere trafikklærere.

Utfordringene må løses nasjonalt. Utdanningskapasiteten må opp, samtidig som den må gjøres mer tilgjengelig, og kvalifikasjonskravene må revurderes.

Sauda videregående skole har gitt politikerne innspill om å vurdere endringer i trafikklærerutdanningen for å sikre tilstrekkelig rekruttering av trafikklærere.

Skulle det bli aktuelt å tilby yrkessjåførlærerutdanning for tunge kjøretøy i vår del av landet, kan Sauda videregående være en samarbeidspart med en aktuell høgskole eller universitet.

Regjeringen er nå i gang med et prøveprosjekt ved Nord Universitet, hvor det er enklere å komme inn på bakgrunn av realkompetanse, og der det tas opp 25 ekstra studenter på kullet. På sikt ønsker regjeringen å lage en ny studiemodell for trafikkopplæringen for tungbil.

-Det er viktig at vi i Rogaland har fokus på denne situasjonen. Samtidig er jeg glad for at regjeringen allerede er i gang med å se på saken, sier Hanne Marte.