Meny
sp03

Senterpartiets ledende samferdselspolitikere besøker viktige vegprosjekter i Rogaland

-Det vi har sett i Rogaland i dag, bekrefter nødvendigheten av å få i gang flere viktige samferdselsprosjekter i fylket. Selv om vi ikke kunne love noe konkret, kjenner vi nå en del av utfordringene langt bedre, sier Senterpartiets Nils Ramsøy som sammen med Erling Sande og Geir Adelsten Iversen fra Stortingets samferdselskomite i dag besøkte nordfylket og Ryfylke.

Målet for besøket, som ble gjennomført med blant andre Vidar Nedrebø, Arne Bergsvåg og lokale Senterparti-ordførere, -varaordførere og partifolk, var å bli kjent med utfordringer innen samferdsel i fylket.

Politikerne begynte dagen på Haugesund lufthavn, Karmøy der de ble informert om lufthavnens økonomiske situasjon og utfordringer.

Deretter var E 134 på dagsorden. Her ble både behovet for ny Karmsund Bru, Bakka-Solheim og ny Røldalstunnel trukket fram.

Politikerne fikk også en orientering om ny bompengepakke på Haugalandet, samt status på E 39 nord-sør.

Så bar det videre til Suldal og Riksveg 13, hvor tema selvsagt var rassikring. I Hjelmeland var tunellen i Årdal på dagsorden, før delegasjonen stoppet på Solbakk i Strand der det blant annet ble orientert om Ryfast, både utfordringene med takster og samferdselsprosjektet som helhet.

-En meget nyttig dag, sier fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.

Ved siden av prosjektene nevnt ovenfor, fikk politikerne en orientering om etterslep og utfordringer på fylkesvegnettet, samt planene om tunnel som vil knytte sammen Sauda med Etne kommune i Vestland.

Nå har Bergsvåg forventninger til at flere av prosjektene i Rogaland får drahjelp i det kommende statsbudsjettet. Det samme har fylkesleder Vidar Nedrebø.

-Vårt kanskje viktigste budskap var viktigheten av at gryteklare prosjekter settes i gang og gjennomføres. Selv i disse krevende økonomiske tider er det nødvendig. Vi har sett eksempler på at det brukes mye tid og ressurser på å planlegge veier det aldri blir noe av fordi planene, når pengene omsider foreligger, er foreldet. Slik vil vi ikke ha det i Rogaland, sier Nedrebø.

Onsdag fortsetter turen på Nord-Jæren og i sørfylket. Da møter gjestene blant annet Statens vegvesen, hvor de får høre mer om Rogfast, Smiene - Harestad, Hove – Ålgård E 39 sørover og Jærbanen på returen nordover igjen.