Meny
_MG_8822

Store ambisjoner for Sandnes-skolen

VALG 23: Hun vil ha en mer praktisk skolehverdag, og er opptatt av at elevene lykkes og opplever mestring. Senterpartiets ordførerkandidat i kommunen, Inger Helen Aanestad, har oppskriften klar. 

-Det er viktig at skoledagen er variert, med rom for klassiske skolefag, praktisk estetiske fag og fysisk aktivitet, sier hun og ramser opp Sandnes Senterpartis 10 bud for en bedre skolehverdag 

  1. Sikre at 5 og 6-åringene får en myk overgang mellom barnehage og skole, med mer lekbasert pedagogikk tilpasset behovene og utviklingen til elevene. Barn lærer best gjennom lek og ved være i interaksjon med andre barn og voksne.
  2. Avvente innføringen av egen Chromebook til 3. klasse.
  3. Chromebooken skal være på skolen og ikke tas med hjem. Skolen bør i all hovedsak være leksefri.
  4. Digitale pedagogiske læremidler skal brukes der det er dokumentert at det virker bedre enn tradisjonelle læremidler.
  5. Bruke datamaskiner til å få kunnskap om koding, programmering og som et redskap til kreativitet.
  6. Følge opp skolene for å sikre at en har kultur og kompetanse for bruk av digitale verktøy.
  7. Oppfordre skolene til å ha mobilhotell.
  8. Elever bør ikke se på tv mens de spiser. Måltider skal være noe sosialt og være en pause i skolehverdagen. Skolehverdagen skal være reklamefri.
  9. Opplæringen i praktisk-estetiske fag fremmer kreativitet og motivasjon og må styrkes.
  10. Være mer ute i naturen, byen og nabolaget. Skolen skal engasjere elevene mer i sine nære omgivelser. Unngå for mye passivitet og stillesitting.