Meny

Store budsjettkutt og råkjør i Kalberg- saken i fylkesutvalget

IMG_3122.jpg

Flere viktige saker på dagsorden under fylkesutvalgets møte i dag. Posisjonens budsjett for 2024 betyr store kutt i hurtigbåttilbudet og reversering av gratisprinsippet på ferjene, samt kutt på over 10 millioner kroner innen opplæring for neste år alene, for bare å ha nevnt noe. Som om ikke det var nok, åpnet Høyre, Fremskrittspartiet og KrF også døren for utbyggerne på Kalberg. Med knappest mulig flertall, sa fylkesutvalget ja til at gigantutbyggingen settes i gang.

Nye utfordringer for Senterpartiets gruppeleder, Hanne Marte Vatnaland, som likevel gikk høyt ut med et eget budsjettforslag, og det endatil med et positivt driftsresultat for 2024.

-Selv om vi i denne perioden er i opposisjon, er det viktig å markere den gode politikken vår, slo hun fast, og listet partiets viktigste saker, blant annet:

  • Mindre lån, og dermed lavere utgifter til renter og avdrag
  • En sterk og klar distriktspolitikk
  • Ny Dalane videregående
  • Midler til å realisere Øksnevad-visjonen, ikke minst fordi Sp vil at skolen skal bli en spydspiss i matfylket Rogaland
  • Styrket skolefrokostordning
  • Satsing på den kulturelle Skolesekken, det vil si kultur til folk flest
  • Varig driftstilskudd til Matsentralen
  • Mer til trafikksikring og rassikring
  • Frede rutetilbudet for nå, men sørge for en full gjennomgang sammen med de berørte kommunene i 2024

Kalberg-forslag i 12 time
Et forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og KrF like før fylkesutvalgets møte, åpnet for at utbyggerne kan dele opp reguleringen av området i mindre planer for å få fortgang i arbeidet. Dermed trosset de i praksis fylkesdirektørens saksutredning og konklusjon om at det ikke var grunnlag for dispensasjon for plan- og bygningsloven. Forslaget ble vedtatt med knappest mulig flertall, 8 mot 7 stemmer, og Hanne Marte la ikke skjul på sin og Senterpartiets holdning da hun kommenterte saken.

-Fylkets ansvar er å se på helheten i prosjektet. Dette er en så stor sak at det er enormt viktig at fylkespolitikerne har en korrekt og bein holdning. Det er jeg redd folk ikke kommer til å oppfatte dette som, sier hun i etterkant av møtet og vedtaket.

-Her kan det synes som om fylkespolitikerne har åpnet bakdøren for utbyggerne, og omgått lover og regler andre må forholde seg til. Det er veldig uheldig, slår hun fast.

Fylkestinget får flere saker til endelig avgjørelse i siste møte før jul.

 

Bildet: Aps Asle Rafdal og hans parti stod skulder ved skulder med Sp i Kalberg-saken.