Meny
2017 - Stortingsrepresentant Geir Pollestad, Rogaland -  portrett

Stortinget vil ha nytt mål for å ta vare på matjorda

Stortingets finanskomité gikk tirsdag inn for å styrke jordvernmålet i Norge. Nå skal regjeringen utarbeide en ny jordvernstrategi til våren 2023.

I dag er jordvernmålet at det årlig skal omdisponeres maksimalt 3000 dekar årlig. Det er i regjeringsplattformen til Ap/Sp-regjeringen slått fast at omdisponeringen maksimalt skal være 2000 dekar årlig. Alle parti med unntak av Høyre og FrP står bak forslaget i finanskomiteen. 

− Senterpartiet har alltid satt matvareberedskap og matjord høyt. Det er gledelig at et stort flertall er enige med oss i at jordvernet bør prioriteres høyere og at målsettingen bør strammes til. Et naturlig nytt mål bør være på maksimalt 2000 dekar per år. Jeg er skuffet, men ikke overrasket, over at Høyre ikke var med i det store flertallet som stod bak forslaget, sier Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. 

I Norge er bare 3 prosent av arealet jordbruksareal. Pollestad mener derfor det er viktig at vi tar vare på matjorda for å opprettholde matproduksjonen. 

− Det er svært gledelig at et stort flertall for Stortinget nå slutter seg til et nytt og mer offensivt jordvernmål i tråd med regjeringsplattformen. I en situasjon med matvarekrise og krig i Europa er det helt naturlig at Stortinget skjerper jordvernmålet. Det vil være et viktig bidrag for å styrke den nasjonale matvareberedskapen, sier Pollestad.