Meny
landbruk-nyny

Viktige saker på dagsorden da lokallagene møtte stortingspolitikerne

Ingen tvil om at strøm- og energiprisene og utfordringene innen landbruk og næringsliv var et hett tema. Men lagene i Senterpartiet i Rogaland og noen av deres lokale bedrifter, hadde også mange andre saker de ville ta opp under lytterunden denne uka. Der møtte de våre to på Rogalandsbenken, samt andre sentrale i partiet her i fylket.

-Tilbakemeldingene og innspillene er veldig viktige for oss i det videre arbeidet, sier Lisa Marie Ness Klungland som sammen med Geir Pollestad fikk mange spørsmål og utfordringer med seg fra lokallagene.  

Her er noen av sakene folk rundt om i fylket er opptatt av.

Sola
Bekymring over at mange private utbyggere setter prosjekter på vent på ubestemt tid. Det slår også ut i anleggsbransjen, og det kan bli vanskelig å komme i gang igjen hvis kompetanse og arbeidskraft forsvinner.

Om vi skal være konkurransedyktige, ikke minst internasjonalt, er vi avhengige av lave strømpriser. Industri og strømkrevende produksjon stopper opp. Den viktige verdiskapingen knyttet til hyttesatsing vil avta hvis ikke folk kan bruke hytter som før på grunn av strømprisene.

Sandnes
Kommuneplanen er et sentralt redskap for utviklingen i Sandnes, men møter krevende innsigelser fra statsforvalteren. Viktig å utvikle kommunen, blant annet sandressursene i Forsand. Det er en nasjonal ressurs som er viktig for flere næringer.

Fastlegekrisen er en stor utfordring. I dag overbyr kommunene hverandre. Her trenger vi en nasjonal føring for å få dekket opp fastleger til innbyggerne.


Energi- og strømpriser rammer grøntprodusentene hardt.

Vi trenger mindre byråkrati og mer tillit i kommunene. Innenfor lover og regler må de få mer frihet til å bestemme hverdagen. Ett eksempel på et område som trenger dette, er skolen.

Bekymring for utbyggingsplaner opp mot jordvern i kommunen. Gir et dårlig signal om Skjæret bygges ut og jordbruksareal bygges ned.

Karmøy
Produksjonen hos Sildakongen har store utfordringer med høye strømpriser, ikke minst fordi virksomheter lenger nord i landet har andre rammevilkår. Det utfordrer produksjonen her i Rogaland.

Bokn
Bekymring for kommunenes inntekter. Viktig at små kommuner, hvor økonomien allerede er vanskelig, får bedre rammebetingelser.  

Kommunene må få mer frihet i forhold til arealforvaltning.

Stavanger
Stavanger-rederiet Rødne er en av virksomhetene som er i en krevende situasjon som følge av kostnadene på drivstoff. 

Stavanger Senterparti er opptatt av nye studier ved Universitetet i Stavanger (UiS). Det er viktig at vi får psykologistudiet hit, og at trykket på medisin holdes oppe. 

Sokndal
Vitenmuseet i Jøssingfjord trenger støtte for å kunne fullføre satsingen.

Klepp
Bøndene er bekymret for landbruket i forhold til prisøkningen på stort sett alt. Det er kritisk, spesielt for unge i etableringsfasen.

Lokallaget er opptatt av arbeidet med kommuneplanen. Veksten må tilpasses slik at presset på gjenværende areal ikke blir for sterkt.

Bjerkreim
Kutt i avgifter på drivstoff er viktig for alle.

Stavtjørn Alpin er viktig for turistnæringen. Kommer det ikke en strømløsning for næringslivet, vil senteret kunne bli stengt.

Realisering av nytt omsorgssenter i kommunen krever finansiering.

Vi trenger fortsatt å jobbe for å tette gapet mellom bonden og andre grupper. Mindre kostnadskrevende løsninger kan være svaret på å innfri lausdriftskravet slik at det ikke ender i katastrofe for bøndene.

Viktig at ikke E39-planleggingen stopper opp i forhold til trafikksituasjon og sentrumsplanlegging i Vikeså. Har fått flere bussruter til Egersund, trenger det samme til Ålgård for å kunne komme videre med kollektiv derfra.

Og, ikke minst: Bjerkreimsbuen ønsker sterkt tannhelsetilbudet tilbake i bygda. 

Gjesdal
Arbeidet med E39 forbi Ålgård er viktig.

Ålgårdsbanen fortsatt viktig sak innen kollektivsatsingen i Gjesdal, og for andre som pendler til og fra Ålgård.

Jordvern ble nevnt og har vært og kommer til å være en viktig sak.

Vindafjord
Viktig samferdselssak: E134 Bakka/Solheim og tunnelene på Haukeli.

Arbeidsgiveravgiften som ble sett opp i Vindafjord, sliter på mange bedrifter.

Eigersund
En viktig sak for Dalane, er regionvekstavtalen og hva den skal omfatte.

Kommunen jobber med en plan for fritidsbebyggelse, og er bekymret for at vertskommunetillegget skal falle bort.

Hvor og hvordan skal eldre bo lengst mulig i egen bolig, er et annet viktig spørsmål.