Meny
IMG_95591

Vil ha mer veg for pengene

Enklere og billigere løsninger, men fortsatt høy kvalitet på fylkesvegnettet. Det er noe av det samferdselsutvalget har hatt på dagsorden denne uken.

I løpet av to dager har utvalget diskutert samferdselsstrategien i fylket, med befaring og et spesielt fokus på utfordringer knyttet til vegene i Gjesdal, på Jæren og i Dalane

Fylkeskommunes samferdselsstrategi utarbeides og vedtas med jevne mellomrom, og er en plan for å nå mål knyttet til blant annet sykkel- og gangsti, vegvedlikehold, prioriteringer og satsinger på fylkesvegnettet de kommende årene.

Utvalget har de siste dagene blant annet vært på befaring på fylkesveg 45 Bergsura, i Gjesdal, mot Dirdal og Gilja, gjennom Gloppedalsura og til Vikeså, før turen gikk sørover. Både ny tunnelforskrift og rassikring har vært blant temaene.

Ved Brusand på Jæren og mot Egersund så utvalget på vegløsninger, hvor fleksible og smarte tiltak gjør at det blir mer midler til eksempelvis trafikksikkerhetstiltak som sykkel- og gangsti.

-Et av de viktige grepene, slik vi ser det, er mer samarbeid mellom dem som driver vedlikehold og oppgradering av vegene. Samordning av arbeidet gir høyere effektivitet. Det handler også om bygge smartere, litt enklere, men likevel alltid med høy kvalitet. Slik kan vi få mer veg for pengene, sier Jarle Bø som sammen med Berit Sævik Østerhus representerer Senterpartiet i utvalget.

Det handler også om å finne en balanse mellom planlegging og faktisk arbeid ute på de mange vegene som er fylkeskommunens ansvar.

-Vi må passe oss slik at vi ikke driver så mye administrativt arbeid, at vi ikke har penger igjen til det viktige arbeidet ute, sier Bø.

Samferdselsstrategien legges fram og vedtas i fylkestingets neste møte.

Vegstrekningen det er mest snakk om i Rogaland akkurat nå, Rv 13, har også vært diskutert blant medlemmene i utvalget.

-Ja, selvsagt. I budsjettforhandlingene er rassikring noe av det som diskuteres. Men den aktuelle vegen representerer flere utfordringer både i forhold til ras og annet. Det viktigste nå er likevel at noe skjer. Jeg er optimist med tanke på det, sier Jarle Bø.