Meny
IMG_2363

Vil ha regionvekstavtale i Rogaland, kommunene i Dalane blir piloter

Ingen tvil om hvem som var helgas mest populære gjest i Dalane. Det var kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik som hadde med seg en spesiell gave da han kom på besøk. Han vil ha de fire kommunene i Dalane som piloter i regjeringens nye regionvekstavtaler.

Det kan blant annet bety utvikling og vekst, satsing på bosetting, næringsliv, samferdsel og utdanning i kommunene Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal, som utgjør den sørligste regionen i fylket. Dermed har alt arbeidet ordførerne i de fire kommunene har lagt ned, gitt akkurat det resultatet de håpet på.

IMG_2364.jpg

Rogaland er ett av to fylker som får en pilotrolle i utviklingen av regionvekstavtalene. Hvem det andre blir, er ennå ikke avklart.

Statsråden viser til at fylket står foran mange utfordringer i tiden som kommer, og trekker fram det grønne skiftet og nye krav til både næringslivet og det offentlige. Sigbjørn Gjelsvik eksemplifiserer utfordringene ved eldrebølgen, samtidig som regionen må tiltrekke seg kunnskap og arbeidskraft.

De to partene i regionvekstavtalene blir staten og fylkeskommunen. Hvilken rolle kommunene skal ha, blir avklart som en del av arbeidet i det enkelte fylke.

Gledelig nyhet for Rogaland, slår fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg fast. Han har tro på et godt samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommunene.

Bergsvåg ser fram til å få flere detaljer på bordet, men peker allerede nå på områder han mener blir viktige.  

-Dette handler om alt fra bosetting og næringsutvikling, til samferdsel, skole- og kulturtilbud – ja, kort sagt alt det som gjør en region mest mulig attraktiv. Nå får Bjerkreim, Lund, Eigersund og Sokndal mulighet til å påvirke hvordan avtalene blir. Det er de som vet hvor skoen trykker i forhold til utfordringene, sier Bergsvåg.

Fornøyd med at regjeringen peker på Dalane, er også ordfører Magnhild Eia i Lund.

-Gjennom dette får vi mulighet til å delta i utviklingen av et nytt verktøy og definere rammer for regionutvikling, sier hun.

-Vi forventer en kraftfull satsing fra stat og fylke i budsjettet, slik at vi sammen klarer å løfte regionen på områder hvor vi hver for oss blir for små. I Lund er vi eksempelvis opptatt av desentralisert utdanning for å sikre riktig kompetanse til både det offentlige og det private næringslivet, god mobil- og nettdekning for alle i kommunen og et internt transportnett og kollektivtilbud som møter dagens behov og utfordringer, sier Magnhild Eia.