Meny
bl

Vil ha større verdiskaping fra lokale naturressurser

-Vi må tåle at naturen blir brukt på en offensiv og bærekraftig måte, samtidig som det skapes verdier for vertskommunene. Og staten må mer aktivt på banen i forhold til mineralutvinning. Her må vi lære av måten Norge håndterte oljå på.

Det sier ordfører Bjørn Laugaland (Sp) i Hjelmeland. Han er ny nestleder i landsstyret i Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS). Organisasjonen har 100 medlemskommuner fra 10 fylker, og jobber blant annet med spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, bærekraftig næringsutvikling, forvaltningsplaner, rovviltproblematikk og motorferdsel i utmark.

I tillegg til styrevervet, har han også gått inn som leder for mineralutvalget i USS, et viktig utvalg med fokus på kommuner som har mineralnæringen som et satsningsområde. Det er interessant, ikke minst i forhold til det som skjer innen området i Dalane.

Fremmer lokale interesser
-Mange er nok ikke klar over hvilke muligheter som finnes i Dalane. Både her og andre steder er det trolig store forekomster av mineraler som blir viktige i den grønne omstillingen, og som det allerede nå er internasjonal etterspørsel etter, sier Laugaland.

USS er et talerør overfor sentrale myndigheter, og arbeider for å fremme medlemskommunenes interesser i slike spørsmål. Naturressursene de ulike kommunene representerer, spenner fra vindkraft, mineraler og vannkraft, til ilandføring og ulike industriprosjekter.      

Et sentralt minerallovutvalg er for tiden i arbeid, og skal levere en innstilling til sommeren neste år. Utvalget har imidlertid ikke sett bredt nok på lokal verdiskaping, noe Bjørn Laugaland og utmarkskommunene mener er viktig. Sentrale myndigheter er allerede utfordret på saken, slik at det blir klarere hva kommunene og distriktene har å hente på å satse på slik virksomhet.

Tafatt i forhold til mineraler
Men dette som utgangspunkt er USS opptatt av å finne ordninger som gjør at kommunene der ressursene tas ut, sikres en betydelig lokal verdiskaping.

-Ser vi på historien, sikret Norge landets nasjonale interesser både i forhold til vannkraft og olje. I mineralsaken har vi foreløpig ikke tatt noen klare grep, og jeg synes vi har vist en nokså tafatt holdning. Det er det viktig at vi gjør noe med. Hvis ikke kan vi i verste fall risikere at kommunene og staten sitter igjen med småpenger, mena de store overskuddene sendes til eierne som ofte er i utlandet, sier Bjørn Laugaland.

Lese mer?
Sjekk www.utmark.no.