Meny

Vil ha utdanningssenter i Ryfylke, og satser på Skeisvang og Strand vgs

Opplæringsutvalget i fylket sa i møtet tirsdag ja til videre arbeid med å opprette et eget Utdanningssenter i Ryfylke. Det blir det andre senteret i  Rogaland, som fra før av har et tilsvarende i Dalane. Utvalget gikk også videre med planene for utbygging av Skeisvang og ytterligere satsing på Strand vgs. Fylkespolitikerne besøkte nordfylket, og lot seg imponere av Futurum i Tysvær der viktigste fokus er forebygging av utenforskap.

336051691_754960232922295_2854324771991087298_n.jpeg
Viktig besøk for politikerne i nordfylket i dag, der Jan Egil Austerheim og gjengen ved Futurum i Tysvær brenner for å forebygge utenforskap.

Et Utdanningssenter er en lokal møteplass for utdanning, motor for kompetanseheving og kobler mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i lokalt og regionalt arbeidsliv. Senteret er ikke selv ansvarlig for utdanninger, men formidler utdanning i samarbeid med utdanningstilbydere. Fokus er studietilbud innen fagskole (høyere yrkesfaglig utdanning) og høyere utdanning. 

Det gleder førstekandidat for Senterpartiet og medlem av Opplæringsutvalget, Hanne Marte Vatnaland:

-Regjeringen har satt desentralisert utdanning på agendaen, noe som er enormt viktig for et næringsliv i endring og omstilling. Vi vet at særlig bedriftene i Ryfylke mangler den kompetansen de trenger. Da er det enormt viktig at folk får mulighet til å utdanne seg der de bor, sier hun.

Fylkesdirektøren vil legge fram et forslag til etablering for fylkestinget høsten 2023.

Videre med Skeisvang vgs
Opplæringsutvalget vedtok også å gå videre med den planlagte utbyggingen og rehabiliteringen av Skeisvang videregående, selv om prosjektet ser ut for å bli 52 mill dyrere enn budsjettert, og får dermed en total prislapp på 411 mill. De økte kostnadene skyldes blant annet ytterligere behov for utskiftning av teknisk anlegg, skriver fylkesdirektøren i saken. 

Hanne Marte Vatnaland er glad for at planene for Skeisvang får fortsette som planlagt. 

-Skeisvang har ventet lenge på en utbedring. Skolen både trenger og fortjener å komme i gang med et prosjekt som har hatt god brukermedvirkning, blant annet har en forestillingssal som kan romme et helt trinn om gangen vært et stort ønske fra skolen. Da er det viktig at vi ikke tuller det til på oppløpssida, sier hun.  

Det planlegges nybygg på om lag 3.500 kvadratmeter, samt å rehabilitere om lag 7.300 kvadratmeter.

Storutbygging av Strand videregående
Opplæringsutvalget vedtok i samme møte å øke rammen på utbygging på Strand videregående med 50 mill. Kostnadsrammen er fra tidligere satt til 259 mill. Bakgrunnen for økningen er en utvidelse av prosjektet til å omfatte ombygging og rehabilitering av de gamle verkstedsarealene man flytter ut av.

-Økningen er fornuftig fordi skolen i dag må leie arealer andre steder, dermed kan man ta i bruk verkstedarealene i stedet for at de blir stående tomme. Hun er dessuten svært positiv til prosjektet, sier Hanne Marte Vatnaland.

-Fylkeskommunen satser stort på Strand videregående. Vi får en elevtallsvekst de neste årene som Strand skal utvides til å ta en del av. Strand får utvide med 60 plasser på teknologi og industrifag, og elektro og datateknologi som begge er veldig oversøkte i dag. Dette vet jeg betyr mye for viktige lokale bedrifter som trenger flere lærlinger. Senterpartiet er veldig opptatt av å ha et variert utdanningstilbud i hele fylket Dette er rett og slett en stortstilt distriktssatsing, sier hun.