facebook pixel
Gårder og kulturlandskap på Inderøy. Inderøy kommune. Nord-Trøndelag.
  Foto: © Willy Haraldsen / NTB scanpix

Eigersund

Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering

Ledelse

Aktuelt i Eigersund

04.juni 2019

Kommunevalet 2019

Under finn du kommunevalprogrammet til Eigersund Senterparti for perioden 2019-2023.

24.mars 2018
Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Nok en gang står kampen for kompetansearbeidsplasser og desentralisert helsetilbud. Denne gangen står kampen for rehabiliteringsavdelingen 2ØST i Egersund.