facebook pixel
Nær folk i hele Norge!

Eigersund

Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering

Ledelse

Aktuelt i Eigersund

24.mars 2018
Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Vi har kjempet, og vil alltid kjempe for gode helsetjeneste «nær folk».

Nok en gang står kampen for kompetansearbeidsplasser og desentralisert helsetilbud. Denne gangen står kampen for rehabiliteringsavdelingen 2ØST i Egersund.