Nær folk i hele Norge!

Eigersund

Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering

Ledelse

Aktuelt i Eigersund

18.mai 2020

Vente og se?

Norge befinner seg i unntakstilstand, arbeidsledigheten er skyhøy og næringslivet sliter. Kommunene er en avgjørende del av maskineriet for å holde hjulene i gang, - eller for å trå hardere på bremsen!

19.februar 2020

Kvotemelding

Kvotemeldingen til besvær for fiskerinæringen.

Resolusjon om kvotemeldingen, vedtatt på fylkesårsmøte 15.februar 2020