Nær folk i hele Norge!

Eigersund

Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering

Ledelse

Aktuelt i Eigersund

19.februar 2020

Kvotemelding

Kvotemeldingen til besvær for fiskerinæringen.

Resolusjon om kvotemeldingen, vedtatt på fylkesårsmøte 15.februar 2020

16.januar 2020

Senterpartiet i Eigersund ønsker R1

Eigersund Senterparti støtter Statens Vegvesen anbefaling av korridor R1 gjennom Eigersund kommune. Vi har sendt inn svar på høringen om saken, og her er svaret vi har sendt: