Nær folk i hele Norge!

Eigersund

Senterpartiet vil bygge på de gode kreftene som finnes i lokalmiljøet. Samhold og hjelpsomhet og gjensidig ansvarsfølelse i bydeler og bygdesamfunn er viktige verdier å hjelpe fram. Gjennom dugnadsarbeid og andre byggende aktiviteter kan den enkelte oppleve tilhørighet og selvrealisering

Ledelse

Aktuelt i Eigersund

29.august 2019
29.august 2019