Meny

Transport og tilførselsvei til Sokndal og Svåheia må ut av Egersund sentrum!

May Sissel Nodland, Eigersund Senterparti

Resolusjon fra Eigersund og Sokndal Senterparti som ble vedtatt sendt til fylkesstyret i SP Rogaland:

Innlegg under generaldebatten 12.mars 2022

Vi vil ta dere med til sørfylket - til Sokndal og Eigersund kommune.

Til Sørlandsbyen på Vestlandet  med et vel bevart sentrum og fortsatt god handel i små lokale butikker - me synes det er en idyll! 

I Sokndal kommune er det stor aktivitet og behov for enklere tilgang til de store trafikkårene RV44 og E39.

Mellom Egersund og Hauge i Dalane har det interkommunale Dalane  Miljøverk (DIM) - også kaldt Svåheia-  i årevis bygd opp et veldrevet anlegg for søppelhåndtering. Men - de har også utviklet området for å ta imot alle typer spesialavfall for en tidshorisont på 60-100 år.

Avfall fra store deler av Rogaland, men også avfall fra andre deler av landet som kommer med båt til Eigerøy - ALT DETTE SKAL TRANSPORTERES GJENNOM EGERSUND’s GATER

Regionsenteret Egersund har i dag en fylkesvei som smyger seg gjennom bykjernen med over 15.000 passeringer daglig. Til sammenligning  passerer det 6000 kjøretøy der det nå skal bygges ny E39 gjennom Dalane. Hvert 3. minutt passerer en stor lastebil, gjerne med full henger. 

Andelen tungtrafikk vil øke som følge av at regionen sør for Boknafjorden til Mandal kommer til å deponerer urene masser på Svåheia.

Trafikken gjennom Egersund sentrum er NÅ en så stor belastning at det hemmer byutviklingen og går ut over trafikksikkerheten. Støy, svevestøv og dårlig trafikkavvikling er blitt en stor utfordring.

Vi vil flytte trafikken mot Sokndal gjennom tunell i  Årstadfjellet  for å legge tilrette for en bedre trafikkavvikling gjennom Egersund. Målet er en bedre tilkomst til Sokndal kommune og videre deponi og næringsutvikling på Svåheia.

May Sissel Nodland, Eigersund Senterparti