Nær folk i hele Norge!

Ledelse

Aktuelt i Hå

26.april 2018

Skal husdyrnæringa på Jæren strupast av nye restriksjonar?

Noregs største husdyrkommune, Hå, har i dag 16.000 kyr. Dersom det mest omfattande forslaget går gjennom, tilsvarer det ein reduksjon til 6000 kyr for å nå krava. Det trengs ei mobilisering, og dei folkevalde på rogalandsbenken må alle engasjera seg, om ikkje kan ei viktig næring strupast.