Meny

Årsmøte Hå Senterparti

Rådhuset, 31. januar 2023 klokka 19.00

Innkalling til årsmøte i Hå Senterparti 2023
Stad: Rådhuset, 31. januar 2023 klokka 19.00

Sakliste til årsmøtet:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Val av møteleiar
3. Val av årsmøtesekretær
4. Val av to personar til å skriva under møteprotokoll
5. Melding frå kommunestyregruppa og styret
6. Kontingent 2023
7. Budsjett og rekneskap
8. Utsendingar til årsmøte i Rogaland Sp 18.-19. februar
9. Val
10. Innkomne saker

Årsmelding 2022