facebook pixel
Vi tror på hele Norge!

Sandnes

Senterpartiet vil at folkestyret skal utvikles med grunnlag i ønsker og behov hos folk på grunnplanet. Vi ønsker at beslutningene fattes nærmest mulig de det angår. Store enheter skaper ofte unødig byråkrati og med det avstand mellom politikken og de politikken skal tjene.

Ledelse

Aktuelt i Sandnes

04.september 2017
Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Valgfrihet og verdighet i eldreomsorgen

Hver gang valgfrihet i eldreomsorgen blir et tema i den politiske debatten, blir det av de blå partiene framstilt som om dette handler om den enkeltes mulighet til å velge mellom et offentlig og et privat omsorgstilbud. Det private tilbudet blir ofte framstilt som bedre enn det offentlige. Det er mange eksempler på private aktører som tjenere store penger på eldreomsorg. Vi trenger et offentlig tilbud som gir gode tjenester til den enkelte uavhengig av tykkelsen på lommeboka.